Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas


Jesteśmy grupą trzylatków, która liczy piętnaścioro dzieci w tym osiem dziewczynek i siedmiu chłopców. Przedszkole jest dla nas trochę nowością, ale z radością i uśmiechem na twarzy witamy je co rano. Aktywnie poznajemy świat z p. Kasią, s. Barbarą i p. Agnieszką. Lubimy słuchać czytanych bajek, rysować, malować farbami, lepić z plasteliny, budować z klocków czy śpiewać piosenki. Poza tym bardzo lubimy sie bawić figlować i psocić. Każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem i jak żyć zgodnie w grupie. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw. Wychodząc na spacery, poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat przyrody.


Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne


         

  Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy 3-latków

                                         Grudzień 2019


Temat: Czekamy na Świętego Mikołaja.

 • Przybliżenie tradycji związanych z postacią Świętego Mikołaja.
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek na forum publicznym.
 • Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania.
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Wprowadzenie litery I, i.
 • Doskonalenie syntezy sylabowej.
 • Przybliżenie zawodu i pracy górnika.
 • Kształcenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.

Temat: Teatrzyk przedszkolaka.

 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych prowadzonych przez nauczyciela.
 • Wdrażanie do recytowania krótkich rymowanek i wierszy ilustrowanych ruchem.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, i opowiadania kolejności wydarzeń wysłuchanego utworu.
 • Ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego.
 • Zachęcanie do ilustrowania ruchem czynności dnia codziennego.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości.

Temat: W krainie bajek.

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w najbliższym środowisku przyrodniczym związanych z porą roku- zimą.
 • Zachęcanie do troski o zwierzęta zimą- dokarmianie ptaków.
 • Naśladowanie ruchu wybranych zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności czworakowania.
 • Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu melodii ruchem.
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek o prostej linii melodycznej.
 • Ćwiczenie słuchu fonemowego.

Temat: Wesoła choinka.

 • Wyjaśnienie słów: tradycja, zwyczaj.
 • Przybliżenie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia .
 • Wdrażanie do śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Wprowadzenie zabaw badawczych polegających na poznawaniu właściwości śniegu i lodu.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach kształtujących prawidłową artykulację.
 • Uwrażliwianie na różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamikę i rejestr wysokości dźwięku.
 • Odróżnianie rejestru dźwięków wydobywanych na pianinie wysokich i niskich..
 • Wdrażanie do wycinania nożyczkami dowolnych kształtów.

             Religijne

 • Mikołaj jest święty, przynosi prezenty.
 • Gdy kładę się spać Anioł Stróż stoi na straży.
 • Mówimy dobre słowa. Wysyłamy dobre życzenia.
 • Szykujemy Jasełka. Urodzi się Pan Jezus.

Matematyczne

 • Kształcenie umiejętności grupowania przedmiotów zgodnie z kryterium wielkości.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów ( dużo, mało, tyle samo).
 • Ćwiczenie przeliczania obiektów w zakresie minimum 3.
 • Doskonalenie spostrzegawczości i odgadywania co się zmieniło w układzie elementów.

             Ruchowe

 • Zabawa orientacyjno –porządkowa „Ptaki do karmnika”.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „ Ślady zwierząt”.
 • Zabawa ruchowa bieżna „Lis i kury”.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr XIV i XV.

                                                                      

                                                                                   Opracowała Katarzyna Andrzejak

 

                          

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorekśroda

taniec

j.angielski


godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 -14.35

czwartek

plastyka

rytmika

 godz. 9.00 - 10.00

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

katecheza

godz. 10.30 - 10.45

godz.14.45 -15.00