Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

Grupa 3 - latków liczy 20 osób, w tym 10 chłopców i 10 dziewczynek. 3 – latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie, uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe w sali jak również na placu zabaw.Przedszkolaki codziennie wychodzą na spacery.Podstawą działalności dzieci jest zabawa, dzięki której 3- latki nabywają nowych umiejętności i sprawności.Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Przedszkolaki są radosne, pogodne, ciekawe świata jak również bardzo samodzielne i zaradne. Po całym dniu pełnym wrażeń przychodzi czas na leżakowanie, podczas którego przedszkolaki mogą odpocząć i nabrać sił do kolejnej części dnia.

Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne

  

Maj 2019

 

Temat tygodnia: Polska to mój dom

 • Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Zabawy figurami geometrycznymi.
 • Podawanie nazwy swojej miejscowości.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Poznanie flagi – symbolu narodowego.
 • Poznanie godła – symbolu narodowego.

Temat tygodnia: W krainie muzyki

 • Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Reagowanie na umówione sygnały.
 • Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
 • Poznanie zawodu dyrygenta.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.

Święto mamy i taty

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.
 • Podawanie nazw członków rodziny.
 • Zauważanie fizycznych podobieństw.
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
 • Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

Temat tygodnia: Wrażenia i uczucia

 • Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.

Katecheza

 • W maju czcimy Maryję Loretańską
 • Okazujemy miłość Maryi modlitwą
 • Pan Jezus uczy nas jak kochać mamę i tatę
 • Ukazanie cech Matki Bożej z podkreśleniem postawy ufności

 

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.20 - 14.35

godz. 14.55 - 15.10

wtorek

katecheza

godz. 14.50 - 15.05

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz.9.00 - 9.30 

godz. 14.35 - 14.50

godz. 14.55 -15.10

czwartek

rytmika

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

godz. 10.30 - 10.45