Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

Grupa 3 - latków liczy 20 osób, w tym 10 chłopców i 10 dziewczynek. 3 – latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie, uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe w sali jak również na placu zabaw.Przedszkolaki codziennie wychodzą na spacery.Podstawą działalności dzieci jest zabawa, dzięki której 3- latki nabywają nowych umiejętności i sprawności.Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Przedszkolaki są radosne, pogodne, ciekawe świata jak również bardzo samodzielne i zaradne. Po całym dniu pełnym wrażeń przychodzi czas na leżakowanie, podczas którego przedszkolaki mogą odpocząć i nabrać sił do kolejnej części dnia.

Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktycznePLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ


CZERWIEC 2019


 

 

Temat tygodnia: Dzień Dziecka

 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy;
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków;
 • uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju;
 • wdrażanie do wspólnego współdziałania w zespołach;
 • kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych;
 • zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.

Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe

 • poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo;
 • zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi;
 • kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego ;
 • wdrażanie dzieci do korzystania z tablic informacyjnych, np. w parkach narodowych ;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych.

Temat tygodnia: Lato

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy;
 • usprawnianie małej i dużej motoryki w zabawach ruchowych i plastycznych;
 • przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy, rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych.

Temat tygodnia: Wakacje

 • rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las;
 • poznawanie właściwości piasku, poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów;
 • rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach;
 • doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.

Katecheza

 • Serce Jezusa znakiem miłości
 • Pan Jezus posyła misjonarzy
 • Pan Jezus ukryty pod postacią chleba – Boże Ciało
 • W czasie wakacji nie zapominamy o Panu Bogu.

 

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.20 - 14.35

godz. 14.55 - 15.10

wtorek

katecheza

godz. 14.50 - 15.05

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz.9.00 - 9.30 

godz. 14.35 - 14.50

godz. 14.55 -15.10

czwartek

rytmika

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

godz. 10.30 - 10.45