Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas


Jesteśmy grupą trzylatków, która liczy piętnaścioro dzieci w tym osiem dziewczynek i siedmiu chłopców. Przedszkole jest dla nas trochę nowością, ale z radością i uśmiechem na twarzy witamy je co rano. Aktywnie poznajemy świat z p. Kasią, s. Barbarą i p. Agnieszką. Lubimy słuchać czytanych bajek, rysować, malować farbami, lepić z plasteliny, budować z klocków czy śpiewać piosenki. Poza tym bardzo lubimy sie bawić figlować i psocić. Każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem i jak żyć zgodnie w grupie. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw. Wychodząc na spacery, poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat przyrody.


Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY 3-LATKÓW

MAJ 2020

na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego Nowa Trampolina, Wyd. PWN

 

Temat: Mój dom

 • Wzbogacenie wiedzy o środowisku: najbliższe otoczenie, moje miasto – Warszawa, mój kraj - Polska.
 • Kształtowanie patriotyzmu.
 • Ćwiczenie pamięci.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek.
 • Rozwijanie koordynacji oko – ręka, ćwiczenie motoryki małej.

Temat: Na wiejskim podwórku

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi, oraz ich użyteczności dla człowieka.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego i wrażliwości muzycznej.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyrodę.
 • Ćwiczenie umiejętności wycinania nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności dzielenia na sylaby.

Temat: Idziemy do zoo

 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania różnic i podobieństw.
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji lub obserwowanych zjawisk.
 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności technicznych – składanie papieru.
 • Ćwiczenia ortofoniczne

Temat: Dla Mamy i Taty

 • Kształtowanie więzi rodzinnych, motywowanie do miłości i wdzięczności.
 • Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego
 • Zabawy językowe wzbogacające słownictwo i pobudzające do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 • Zabawy ćwiczące ekspresję muzyczno-ruchową.

 

Religijne:

 • Maryja – Królową Polski i naszą Mamą\
 • Przez rodziców Pan Bóg nas kocha

Matematyczne:

 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • Ćwiczenia w przeliczaniu i porównywaniu liczebności
 • Zabawy logiczne – zagadki, zadania typu „Co tu nie pasuje”
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych

Ruchowe

 • Zabawy w parach z rodzicem
 • Ćwiczenia z balonem
 • Zabawy muzyczno-ruchowe
 • Zabawy ruchowe naśladowcze

05.05.2020

opracowała s. M. Barbara Jolanta Łydkowska


       

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorekśroda

taniec

j.angielski


godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 -14.35

czwartek

plastyka

rytmika

 godz. 9.00 - 10.00

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

katecheza

godz. 10.30 - 10.45

godz.14.45 -15.00