Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas


Jesteśmy grupą trzylatków, która liczy piętnaścioro dzieci w tym osiem dziewczynek i siedmiu chłopców. Przedszkole jest dla nas trochę nowością, ale z radością i uśmiechem na twarzy witamy je co rano. Aktywnie poznajemy świat z p. Kasią, s. Barbarą i p. Agnieszką. Lubimy słuchać czytanych bajek, rysować, malować farbami, lepić z plasteliny, budować z klocków czy śpiewać piosenki. Poza tym bardzo lubimy sie bawić figlować i psocić. Każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem i jak żyć zgodnie w grupie. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw. Wychodząc na spacery, poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat przyrody.


Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne

 

                                         Październik 2019

Temat: Moja rodzina

 • Wdrażanie do słuchania krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
 • Kształcenie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych.
 • Określanie stopnia pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat.
 • Zachęcanie do zadawania pytań w celu uzyskania informacji.
 • Uświadomienie obecności Anioła Stróża.

Temat: Światło czerwone, światło zielone.

 • Nazywanie wybranych kolorów.
 • Zapoznanie z zawodem policjanta.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Kształcenie nawyku trzymania się blisko grupy.
 • Podział wyrazów na sylaby poprzez klaskanie.

Temat: Jesień za oknem.

 • Wykonywanie prac plastycznych różną techniką na określony temat.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wybranych instrumentów perkusyjnych.
 • Nauka słów i melodii piosenek o tematyce jesiennej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie „Darów jesieni”
 • Wdrażanie do współpracy z rówieśnikami w trakcie wykonywanych zadań.

Temat: Nasze zabawki.

 • Zachęcanie do odkładania zabawek na swoje miejsce.
 • Uwrażliwianie na skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych.
 • Zapoznanie z dawnymi zabawkami i sposobem ich użytkowania.
 • Wdrażanie do rysowania po śladzie prostych wzorów.
 • Zachęcanie do wykonania prostych instrumentów muzycznych, próby grania.
 • Wdrażanie do udziału w tradycyjnych zabawach ludowych.

  Religijne

 • Różaniec dla Matki Bożej.
 • Pan Bóg stworzył zwierzęta.
 • Pan Bóg stworzył owoce i warzywa.
 • Pan Jezus jest Królem.

Matematyczne

 • Dostrzeganie szeregu powtarzających się elementów.
 • Segregowanie przedmiotów wg. określonego kształtu.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania prostych rytmów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

Ruchowe

 • Zabawa ćwicząca rytm naprzemienny – Pociąg.
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa – Samolot ląduje, Ruch uliczny, Samochody
 • Zabawy muzyczno –ruchowe – Uciekaj myszko do dziury, Cebulka, Dwóm tańczyć się zachciało.
 • Zabawa kształcąca szybką i celową reakcję – Złap czerwonego.

                                                                      

                                                                                   Opracowała Katarzyna Andrzejak

 

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorekśroda

taniec

j.angielski


godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 -14.35

czwartek

plastyka

rytmika

 godz. 9.00 - 10.00

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

katecheza

godz. 10.30 - 10.45

godz.14.45 -15.00