Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas


Jesteśmy grupą trzylatków, która liczy piętnaścioro dzieci w tym osiem dziewczynek i siedmiu chłopców. Przedszkole jest dla nas trochę nowością, ale z radością i uśmiechem na twarzy witamy je co rano. Aktywnie poznajemy świat z p. Kasią, s. Barbarą i p. Agnieszką. Lubimy słuchać czytanych bajek, rysować, malować farbami, lepić z plasteliny, budować z klocków czy śpiewać piosenki. Poza tym bardzo lubimy sie bawić figlować i psocić. Każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem i jak żyć zgodnie w grupie. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw. Wychodząc na spacery, poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat przyrody.


Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy 3-latków

 

Czerwiec 2020

 

Temat: Dzień Dziecka.

 • Przybliżenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
 • Zachęcanie do śpiewania prostych piosenek indywidualnie i w grupie.
 • Wdrażanie do współdziałania w czasie zabawy z rówieśnikami.
 • Kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami prostych kształtów.
 • Uwrażliwianie na zmianę tempa i rytmu muzyki.
 • Doskonalenie prawidłowej wymowy głosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów.
 • Określanie kierunku skąd pochodzi dźwięk, rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia.
 • Wdrażanie do wzmożonej higieny osobistej.

Temat: Ile nóg ma stonoga.

 • Zachęcanie do tworzenia kompozycji plastycznych techniką orgiami z kół.
 • Rozpoznawanie i nazywanie środowisk przyrodniczych np. łąkę, las, rozróżnianie poznanych roślin i zwierząt z danego środowiska.
 • Wdrażanie do budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
 • Ćwiczenia w naśladowaniu usłyszanych dźwięków.
 • Zachęcanie do układania historyjki obrazkowej w logicznie pasujące ciągi.
 • Ćwiczenia w regulowaniu siły głosu, przechodząc od szeptu do głośnego mówienia.
 • Zapoznanie z wyglądem i środowiskiem życia pszczoły oraz jej znaczeniem w życiu człowieka.
 • Zachęcanie do stosowania określeń teraz, najpierw, potem

Temat: Słoneczne lato .

 • Rozpoznawanie typowych zjawisk atmosferycznych, określanie aktualnej pory roku.
 • Zachęcanie do wykonywania czynności manipulacyjnych: rozdzieranie papieru na duże kawałki.
 • Naśladowanie wysłuchanych w nagraniu odgłosów.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem, odwzorowywanie w pracy plastycznej elementów rzeczywistości.
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat obserwowanych zmian w doświadczeniach.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych.
 • Ćwiczenie słuchu fonemowego.

Temat: Jedziemy na wakacje.

 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad szanowania przyrody.
 • Nazywanie określonych środków lokomocji: pociąg, samolot, autokar.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wierszy.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach kształtujących prawidłową artykulację.
 • Uwrażliwianie na różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamikę i rejestr wysokości dźwięku.
 • Opisywanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego.
 • Wypowiadanie się na temat wrażeń smakowych podczas degustacji.
 • Zachęcanie do wyrażania swoich pragnień i potrzeb w formie pracy plastycznej

             Religijne

 • Jak kochać tatę?
 • Przy stole – dary Boże i rodzina.
 • Przy ołtarzu.
 • Żegnamy przedszkole – witamy wakacje.

         Matematyczne

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania powtarzających się w szeregu ułożonych przedmiotów i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności poprzez dokładanie.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia elementów pojedynczo i zapamiętywania które były już policzone.
 • Porównywanie liczebności zbiorów dużo, mało, tyle samo.
 • Kształtowanie umiejętności używania liczebników głównych w naturalnych sytuacjach.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania działając na konkretnych przedmiotach, dokładając i odkładając elementy.

             Ruchowe

 • Zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe „Rowerek”, „Rzeźbiarz”
 • Zabawa ruchowa na czworakach” Przejście przez obręcze”
 • Zabawa ruchowa bieżna „Wyścig w parach”, „Jak bawimy się w lecie”, „Wolno –szybko”
 • Zabawa ruchowa tradycyjna „ Karuzela”, „Balonik”                     

       

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorekśroda

taniec

j.angielski


godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 -14.35

czwartek

plastyka

rytmika

 godz. 9.00 - 10.00

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

katecheza

godz. 10.30 - 10.45

godz.14.45 -15.00