Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas


Jesteśmy grupą trzylatków, która liczy piętnaścioro dzieci w tym osiem dziewczynek i siedmiu chłopców. Przedszkole jest dla nas trochę nowością, ale z radością i uśmiechem na twarzy witamy je co rano. Aktywnie poznajemy świat z p. Kasią, s. Barbarą i p. Agnieszką. Lubimy słuchać czytanych bajek, rysować, malować farbami, lepić z plasteliny, budować z klocków czy śpiewać piosenki. Poza tym bardzo lubimy sie bawić figlować i psocić. Każdego dnia stajemy się bardziej samodzielni i otwarci. Uczymy się, jak pomagać sobie nawzajem i jak żyć zgodnie w grupie. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a w szczególności na przedszkolnym placu zabaw. Wychodząc na spacery, poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat przyrody.


Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne


        

Luty 2020Temat: Śmiech to zdrowie

 • Nazywanie przyborów higienicznych i sposobów ich użytkowania.
 • Używanie w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki
 • Łączenie obrazków w logiczne ciągi z uwzględnieniem następstw czasu.
 • Wdrażanie do stosowania określeń – najpierw, potem.
 • Kształtowanie zdrowych nawyków – dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, prawidłowego mycia rąk.
 • Doskonalenie umiejętności rysowania po śladzie.
 • Zabawy z poznanymi literami – o,i,a.

Temat: Eksperymentujemy

 • Zachęcanie do wykonywania prostych doświadczeń, wypowiadania się na temat obserwowanych zmian, orientowania się które zmiany są odwracalne a które nie.
 • Kształcenie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Zachęcanie do zabaw doskonalących prawidłową wymowę głosek.
 • Organizowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego w formie opowieści ruchowej.
 • Wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłowy oddech.

Temat: Sporty zimowe

 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów zimowych, oraz sprzętów tj.(narty, łyżwy, sanki)
 • Zapoznanie z właściwościami śniegu i lodu.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu pisarskiego.
 • Komponowanie obrazków techniką wyklejania.
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji , uwzględniając szczegóły, postaci i wykonywane czynności.

Temat: Poznajemy różne zawody

 • Zapoznanie z wybranymi zawodami: kucharki, lekarza, policjanta, strażaka.
 • Doskonalenie umiejętności układania z patyczków prostych kształtów zgodnie z wzorem.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas balu karnawałowego.
 • Zachęcanie do odgrywania ról w zabawach parateatralnych.
 • Zapoznanie z procesem powstawania chleba oraz z atrybutami związanymi z zawodem piekarza.

             Religijne

 • Nasza zabawa to też nauka .
 • Krzyż Pana Jezusa.
 • Modlitwa.
 • Różne zawody – pomagamy sobie nawzajem.

Matematyczne

 • Wdrażanie do poprawnego przeliczania minimum 3 przedmiotów.
 • Zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów posługując się określeniami: dużo, mało.
 • Stosowanie określeń - cięższy, lżejszy.
 • Kształcenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania działając na konkretach (dokładając i odkładając elementy w zakresie 3).
 • Klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych.

             Ruchowe

 • Zabawa bieżna - Berek linowy, Wyścig w parach, Powódź .
 • Zabawa kształtujące tułów – Powitanie w parach, Podaj dalej.
 • Gry i zabawy rzutne – Złap śnieżkę, Gramy klasy.
 • Zabawy ćwiczące duże grupy mięśniowe – Gumowy pajac, Podaj balonik .

                                                                      

                                                                                   Opracowała Katarzyna Andrzejak

 

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorekśroda

taniec

j.angielski


godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 -14.35

czwartek

plastyka

rytmika

 godz. 9.00 - 10.00

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

katecheza

godz. 10.30 - 10.45

godz.14.45 -15.00