Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

Grupa 3 - latków liczy 17 osób, w tym 9 chłopców i 8 dziewczynek. 3 – latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie, uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe w sali jak również na placu zabaw.Przedszkolaki codziennie wychodzą na spacery.Podstawą działalności dzieci jest zabawa, dzięki której 3- latki nabywają nowych umiejętności i sprawności.Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Przedszkolaki są radosne, pogodne, ciekawe świata jak również bardzo samodzielne i zaradne. Po całym dniu pełnym wrażeń przychodzi czas na leżakowanie, podczas którego przedszkolaki mogą odpocząć i nabrać sił do kolejnej części dnia.

Plan dnia

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie zajęć dodatkowych

 

14.30 - 14.50 Zajęcia dodatkowe

 

14.50 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.15 Podwieczorek

 

15.15 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca  indywidualna z dziećmi


Zamierzenia dydaktyczne

   

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

LUTY 2019

Temat tygodnia: Bale, bale w karnawale

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1 – 4;
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy;
 • Poznanie pracy fryzjera – czynności, które wykonuje i akcesoriów;
 • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności – wykonanie maski karnawałowej;
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów;
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy – bal karnawałowy.

Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy

 • Rozwijanie zainteresowania książką; budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia; wdrażanie do uważnego słuchania bajki;
 • Rozpoznawanie i podawanie imion/ nazw bohaterów bajek; odróżnianie dobra od zła;
 • Wspólne tworzenie bajki, rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej;
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki. Dobierania charakterystycznych elementów do bajkowych postaci;
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.

Temat tygodnia: W dawnych czasach

 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami;
 • Poznanie fizycznych właściwości węgla, rysowanie węglem;
 • Poznawanie i określanie właściwości soli; kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Prowadzenie obserwacji, uczestniczenie w eksperymencie.

Temat tygodnia: Wynalazki

 • Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów; doskonalenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic pomiędzy dwoma obrazkami;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się;
 • Rozpoznawanie i podawanie figur geometrycznych ;
 • Zapoznanie z historią żarówki.

Katecheza

 • Jestem dobry dla innych
 • Troszczę się o innych
 • Pomagam potrzebującym
 • Pocieszam smutnych

 

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 14.20 - 14.35

godz. 14.55 - 15.10

wtorek

katecheza

godz. 14.50 - 15.05

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz.9.00 - 9.30 

godz. 14.35 - 14.50

godz. 14.55 -15.10

czwartek

rytmika

godz. 14.50 - 15.05

piątek

 gimnastyka

godz. 10.30 - 10.45