Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest najbardziej kameralną w przedszkolu. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. Opiekują się nami: s. Katarzyna i s. Dominika.

Uczęszczamy drugi rok do przedszkola, więc przedszkolne mury nie są nam obce. Koleżanki i kolegów z naszej grupy również poznaliśmy w poprzednim roku.

Każdy nasz dzień, pomimo niezmiennych części stałych jest nieco inny. Podczas pobytu w przedszkolu kształtujemy różne umiejętności, zdobywamy wiedzę o świecie oraz rozwijamy naszą sprawność fizyczną. W naszym codziennym planie dnia znajduje się czas na zajęcia dydaktyczne,zabawy swobodne w sali, odpoczynek, a także gdy pogoda na to pozwala na zabawę na przedszkolnym placu zabaw. Uczestniczymy również w różnych zajęciach dodatkowych. Uczymy się zachowań prospołecznych, które w przyszłości mają pomóc nam w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

W naszym wychowaniu istotną rolę odgrywają wartości katolickie, które stanowią fundament całego procesu wychowawczego, gdzie dąży się do tego, abyśmy kroczyli drogą wiary, nadziei i miłości.

W przedszkolu czeka na nas wiele atrakcji. Nie jeden raz przeżyliśmy tu wspaniałe chwile, z pewnością jeszcze się to powtórzy .


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktyczne


 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 

CZERWIEC 2019

 

Temat tygodnia: Dzień Dziecka

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia prawa i obowiązki
 • utrwalenie zasad życia w społeczności
 • pobudzanie do działań artystycznych
 • uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach codziennego życia
 • zapoznanie z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tego, co mówią inni
 • kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej
 • nauka współdziałania w grupie
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie zdolności wydawania poleceń

Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe

 • poszerzenie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce
 • rozwijanie umiejętności wskazywania cech wspólnych i różniących zwierzęta
 • doskonalenie poprawnej dykcji i oddechu przez naśladowanie odgłosów zwierząt
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w kontaktach z dzikimi zwierzętami
 • kształtowanie zdolności uważnego słuchania i budowania dłuższych wypowiedzi

Temat tygodnia: Lato

 • zapoznanie dzieci z roślinnością występującą w Polsce i ich przeznaczeniem
 • wdrażanie do ostrożności w kontaktach z roślinami
 • rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych
 • rozwijanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (ich pochodzenia oraz skutków)
 • uświadomienie sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania
 • zachęcanie do świadomej obserwacji otaczającego świata
 • wdrażanie do systematycznej pracy
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • zapoznanie z pracą artystów: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka

Temat tygodnia: Wakacje

 • rozwijanie kreatywności przez układanie pejzaży z figur geometrycznych
 • doskonalenie emisji głosu poprze zabawę w echo
 • porządkowanie wiedzy dotyczącej zbiorników wodnych
 • zapoznanie dzieci z zasadami postępowania w przypadku zgubienia się
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się danymi identyfikacyjnymi
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu imion
 • zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek
 • zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola
 • doskonalenie orientacji i koordynacji ruchowej

Katecheza:

 • Jezus kocha wszystkie dzieci
 • Kocham mojego tatę. Spędzam z nim czas
 • Pomagam w pracach domowych. Mam swoje obowiązki
 • Wakacyjny odpoczynek

 Opracowała s. Katarzyna Szypulewska


Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j. angielski

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

wtorek

 szachy

godz. 14.15 - 14.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.50 - 11.10