Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest bardzo kameralna. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. W naszej przedszkolnej przygodzie s. Marcelina i s. Dominika towarzyszą nam co dzień Czterolatki chodzą do przedszkola drugi rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. 4-latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie i uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Wiele radości sprawia im nauka tańców oraz śpiewanie piosenek. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków i bawią się w „majsterkowicza”. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. 4-latki starają się być miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktyczne

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 

Październik 2019

 

na podstawie programu „Nowa Trampolina czterolatka”

 

 

 

 

 

Tydzień : Moja rodzina i ja

 

 • Rozumienie pojęcie rodzina i znajomości członków swojej rodziny
 • Określanie pokrewieństwo: babcia – dziadek, brat – siostra
 • Przedstawianie się imieniem i nazwiskiem
 • Używanie określenia portret
 • Odgadywanie zagadki

 

Tydzień : Droga do przedszkola

 

 • Poznanie nazwę miejsca zamieszkania
 • Rozpoznawanie wybrane znaki drogowe
 • Zapoznanie z telefonem alarmowym 112
 • Stosowanie różne techniki plastyczne

 

Tydzień : Leśne odgłosy

 

 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Regulowanie oddechu
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku
 • Zapoznanie z wyglądem jeża
 • Rozpoznawanie i nazywanie dary jesieni
 • Rozpoznawanie niektóre gatunki drzew

 

Tydzień : Kącik zabawek

 

 • Opowiadanie treści obrazka
 • Układanie obrazek pocięty na części
 • Wypowiadanie się na zadany temat
 • Wykonywanie improwizacje muzyczne i śpiewanie piosenki
 • Projektowanie i wykonywanie pracę plastyczną

 

Matematyka

 

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowe
 • Klasyfikowanie przedmioty według określonych cech
 • Posługiwanie się pojęciem para
 • Posługiwanie się określeniami kierunku: na prawo – na lewo, przed – za
 • Porównywanie kształt, wielkość i kolor przedmiotów
 • Dostrzeganie i układanie rytmy
 • Doskonalenie umiejętność liczenia

 

Katecheza

 • Mój Anioł Stróż jest ze mną wszędzie
 • Róże dla Matki Bożej – modlitwa różańcowa
 • Jan Paweł II – święty papież z Polski.
 • Dziękuję Bogu za rośliny i zwierzęta.

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

katecheza

j.angielski

taniec

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorek

 szachy

godz. 14.00 - 14.30

środa

j.angielski

taniec

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.45 - 11.05