Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest najbardziej kameralną w przedszkolu. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. Opiekują się nami: s. Katarzyna i s. Dominika.

Uczęszczamy drugi rok do przedszkola, więc przedszkolne mury nie są nam obce. Koleżanki i kolegów z naszej grupy również poznaliśmy w poprzednim roku.

Każdy nasz dzień, pomimo niezmiennych części stałych jest nieco inny. Podczas pobytu w przedszkolu kształtujemy różne umiejętności, zdobywamy wiedzę o świecie oraz rozwijamy naszą sprawność fizyczną. W naszym codziennym planie dnia znajduje się czas na zajęcia dydaktyczne,zabawy swobodne w sali, odpoczynek, a także gdy pogoda na to pozwala na zabawę na przedszkolnym placu zabaw. Uczestniczymy również w różnych zajęciach dodatkowych. Uczymy się zachowań prospołecznych, które w przyszłości mają pomóc nam w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

W naszym wychowaniu istotną rolę odgrywają wartości katolickie, które stanowią fundament całego procesu wychowawczego, gdzie dąży się do tego, abyśmy kroczyli drogą wiary, nadziei i miłości.

W przedszkolu czeka na nas wiele atrakcji. Nie jeden raz przeżyliśmy tu wspaniałe chwile, z pewnością jeszcze się to powtórzy .


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktyczne


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA KWIECIEŃ 2019


Temat tygodnia: Praca rolnika

 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta
 • Budowanie wiedzy na temat cyklu rozwoju roślin
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów
 • Zapoznanie z etapami powstawania chleba
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Kształtowanie umiejętności współpracy
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę

 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni schemacie własnego ciała
 • Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • Wzbogacenie słownictwa i wiedzy na temat Ziemi
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu
 • Kształtowanie zdolności odczytywania instrukcji obrazkowej
 • Rozwijanie odpowiedzialności za czystość Ziemi
 • Poznanie sposobów wykorzystania prądu
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej

Temat tygodnia: Wielkanoc

 • Zapoznanie z e zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi
 • Rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń
 • Wzmacnianie więzi społecznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej

Temat tygodnia: Tajemnice książek

 • Rozbudzanie zainteresowania książką
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Budowanie wiedzy na temat powstawania papieru
 • Poszerzanie wiedzy o zawodach: drukarz, redaktor, pisarz
 • Rozwijanie kreatywności
 • Poszerzenie słownictwa związanego z księgarnią
 • Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi
 • Zapoznanie z zasadami zachowania się w księgarni
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów
 • Przypomnienie zasad działania biblioteki

Katecheza:

 • Bóg mi zawsze wybacza. Nie gniewam się i wybaczam innym
 • Krzyż, cierpienie, śmierć Jezusa
 • Pokarmy w wielkanocnym koszyczku
 • Wielkanoc – Jezus żyje

 

Opracowała s. Katarzyna Szypulewska

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j. angielski

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

wtorek

 szachy

godz. 14.15 - 14.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.50 - 11.10