Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest bardzo kameralna. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. W naszej przedszkolnej przygodzie s. Marcelina i s. Dominika towarzyszą nam co dzień Czterolatki chodzą do przedszkola drugi rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. 4-latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie i uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Wiele radości sprawia im nauka tańców oraz śpiewanie piosenek. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków i bawią się w „majsterkowicza”. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. 4-latki starają się być miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktycznePLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ dla grupy 4 - latków

Czerwiec 2020

(na podstawie programu „Trampolina czterolatka )

 

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

 

- Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu

- Poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości,

akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów,

-Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek,

szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.,

- Niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem,

- Pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy,

-Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach,

-Dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich,

-Uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci

 

Temat tygodnia: „Co w trawie piszczy”

- Jaki piękny świat - utrwalanie pojęcia stałego, naturalnego następstwa czasu – cykliczność pór roku, rozwijanie wyobraźni twórczej, poznanie zmysłów

- Ćwiczenie uwagi i spostrzegawczość, stwarzanie sytuacji prowadzących do samodzielnego poznawania rzeczywistości

- Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka, stwarzanie sytuacji zabawowych, wymagających liczenia, utrwalanie pojęcia liczby wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

- Doskonalenie sprawność rąk i umiejętność odtwarzania różnorodnych form i kształtów, utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, ćwiczenie logicznego myślenia

- zapoznanie z życiem zwierząt na wsi i ich rolą, zapoznanie z pojęciami: ssaki, ptaki, nazywanie młodych zwierząt


Temat tygodnia: Wakacyjne przestrogi

- Przypomnienie cykliczności pór roku, poznanie charakterystycznych cech nadchodzącej pory roku – lata, rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia

- Dzwoneczek - tworzenie kompozycji według instrukcji, zachęcanie do wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych, kształcenie wrażliwości na piękno otaczających nas przedmiotów

- Co daje ogień? - eksperymentowanie, doświadczanie; kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożeń, utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych, rozwijanie umiejętnościłączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć, zapoznanie się z właściwościami ognia

- Obserwacje „Gdzie się ukryło lato?” – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącym latem

- Utrwalanie matematycznych pojęć; uczenie grupowania obiektów, ustalenie zasad zdrowego odżywiania i dbania o swoje zdrowie

- Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie wycieczki, wdrażanie do swobodnego wyrażania własnych myśli, zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin

- Lornetka - zajęcia plastyczne; zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się, rozwijanie kreatywności, doskonalenie sprawności rąk

 

Temat tygodnia:   - Hura! Wakacje!

- Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, zachęcanie do sprawiania przyjemności innym, uświadomienie sobie, jak osoby nam bliskie wpływają na dobre samopoczucie

- Wakacyjny skarpetkowy przyjaciel - zajęcia plastyczne - zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się, rozwijanie kreatywności, doskonalenie sprawności rąk

- Eksperymentowanie, doświadczanie - stwarzanie sytuacji do samodzielnego badania – wyrabianie postawy twórczego badacza, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

- Utrwalanie znajomości miejsca zamieszkania, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat

- Utrwalanie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, utrwalenie kierunków (lewa, prawa), słuchanie ze zrozumieniem

- Kształtowanie umiejętności przeliczania różnych elementów – dodawanie i odejmowanie

rozwijanie kreatywności, doskonalące sprawność rąk i umiejętność odtwarzania różnorodnych form i kształtów

- Hura! Wakacje! - wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem wiersza i wypowiadanie się na określony temat, wdrażanie do przestrzegania właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, utrwalanie informacji, gdzie można otrzymać pomoc, budzenie nastroju oczekiwania na wakacje

 

Katecheza

  • Pan Jezus ukryty pod postacią chleba – Boże Ciało
  • Pan Jezus posyła misjonarzy
  • Serce Jezusa znakiem miłości
  • W czasie wakacji nie zapominamy o Panu Bogu

Plan zajęć dodatkowych

 

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

katecheza

j.angielski

taniec

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

wtorek

 szachy

godz. 14.00 - 14.30

środa

j.angielski

taniec

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.35

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.45 - 11.05