Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest najbardziej kameralną w przedszkolu. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. Opiekują się nami: s. Katarzyna i s. Dominika.

Uczęszczamy drugi rok do przedszkola, więc przedszkolne mury nie są nam obce. Koleżanki i kolegów z naszej grupy również poznaliśmy w poprzednim roku.

Każdy nasz dzień, pomimo niezmiennych części stałych jest nieco inny. Podczas pobytu w przedszkolu kształtujemy różne umiejętności, zdobywamy wiedzę o świecie oraz rozwijamy naszą sprawność fizyczną. W naszym codziennym planie dnia znajduje się czas na zajęcia dydaktyczne,zabawy swobodne w sali, odpoczynek, a także gdy pogoda na to pozwala na zabawę na przedszkolnym placu zabaw. Uczestniczymy również w różnych zajęciach dodatkowych. Uczymy się zachowań prospołecznych, które w przyszłości mają pomóc nam w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

W naszym wychowaniu istotną rolę odgrywają wartości katolickie, które stanowią fundament całego procesu wychowawczego, gdzie dąży się do tego, abyśmy kroczyli drogą wiary, nadziei i miłości.

W przedszkolu czeka na nas wiele atrakcji. Nie jeden raz przeżyliśmy tu wspaniałe chwile, z pewnością jeszcze się to powtórzy .


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktyczne

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

LUTY 2019

 

Temat tygodnia: Bale, bale w karnawale

 • Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem
 • Doskonalenie zdolności wypowiadania się na temat własnych emocji
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji u innych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

Temat tygodnia: Baśnie, bajki i legendy

 • Doskonalenie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji
 • Rozróżnianie elementów rzeczywistych i fikcyjnych
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej
 • Rozbudzanie zainteresowania książką
 • Dostrzeganie chronologii wydarzeń
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Temat tygodnia: Wynalazki

 • Rozwijanie umiejętności układania rytmów
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadana się na określony temat
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, tyle samo
 • Ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Doskonalenie pamięci słuchowej
 • Zapoznanie z różnorodnymi technikami prac artystycznych
 • Rozwijanie pomysłowości
 • Wdrażanie do wytrwałości i umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy

Katecheza:

 • Potrzebuję światła i wody do życia
 • Dziękuję Bogu za Chrzest Święty. Umiem wykonać znak krzyża
 • W niedzielę w kościele

Opracowała s. Katarzyna Szypulewska


Opracowano na podstawie programu „Plac Zabaw, czterolatek” wyd. WSiP, Warszawa 2018 r. oraz „Świat dziecka Bożego”, wyd. Jedność, Kielce 2018 r.

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j. angielski

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

wtorek

 szachy

godz. 14.15 - 14.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.50 - 11.10