Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
O nas

 

Nasza grupa jest najbardziej kameralną w przedszkolu. W jej skład wchodzi dwanaścioro dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców. Opiekują się nami: s. Katarzyna i s. Dominika.

Uczęszczamy drugi rok do przedszkola, więc przedszkolne mury nie są nam obce. Koleżanki i kolegów z naszej grupy również poznaliśmy w poprzednim roku.

Każdy nasz dzień, pomimo niezmiennych części stałych jest nieco inny. Podczas pobytu w przedszkolu kształtujemy różne umiejętności, zdobywamy wiedzę o świecie oraz rozwijamy naszą sprawność fizyczną. W naszym codziennym planie dnia znajduje się czas na zajęcia dydaktyczne,zabawy swobodne w sali, odpoczynek, a także gdy pogoda na to pozwala na zabawę na przedszkolnym placu zabaw. Uczestniczymy również w różnych zajęciach dodatkowych. Uczymy się zachowań prospołecznych, które w przyszłości mają pomóc nam w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

W naszym wychowaniu istotną rolę odgrywają wartości katolickie, które stanowią fundament całego procesu wychowawczego, gdzie dąży się do tego, abyśmy kroczyli drogą wiary, nadziei i miłości.

W przedszkolu czeka na nas wiele atrakcji. Nie jeden raz przeżyliśmy tu wspaniałe chwile, z pewnością jeszcze się to powtórzy .


Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

  6.30 - 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy  wg indywidualnych potrzeb dzieci

 

  8.15 - 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania

 

  8.30 - 9.00 Śniadanie

 

  9.00 - 9.30 Modlitwa w kaplicy, zajęcia dydaktyczne

 

  9.30 - 10.15 Zabawy dowolne w sali

 

10.15 - 10.30 Drugie śniadanie

 

10.30 - 11.30 Spacer, zabawy na placu zabaw, przygotowanie do obiadu

 

11.30 - 12.15 Obiad

 

12.15 - 14.00 Leżakowanie

 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku

 

14.20 - 14.45 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.


Zamierzenia dydaktyczne

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

DLA GRUPY 4 – LATKÓW NA MAJ 2019

na podstawie programu „Plac zabaw”

 

Temat tygodnia: W krainie muzyki

 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu
 • Wzbogacanie słownictwa o nazwy instrumentów oraz określające je przymiotniki
 • Rozwijanie umiejętności współpracy
 • Rozwijanie kreatywności
 • Zachęcanie do obserwacji świata
 • Uświadamianie potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej hymnu narodowego
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Budowanie wiedzy na temat aparatu słuchowego człowieka

Temat tygodnia: Wrażenia i uczucia

 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji
 • Doskonalenie zdolności odczytywania sygnałów niewerbalnych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowalny społecznie
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Wdrażanie do niwelowania strachu
 • Kształtowanie ekspresji ruchowej

Temat tygodnia: Święto Mamy i Taty

 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej z rodziną
 • Wyrabianie umiejętności okazywania szacunku i miłości najbliższym
 • Doskonalenie posługiwania się nożyczkami
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role
 • Budowanie umiejętności formułowania życzeń
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i muzycznych

Katecheza:

 • Pan Jezus chce być naszym Przyjacielem przez swoje Miłosierdzie
 • Kocham moją mamę
 • Maryja naszą Matką
 • Ważne słowa. Umiem przyznać się do winy

 

Opracowała s. Katarzyna Szypulewska

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j. angielski

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

wtorek

 szachy

godz. 14.15 - 14.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 10.00 - 11.00

godz. 14.15 - 14.35

godz. 14.35 - 14.55

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 9.00 - 9.20

godz. 14.30 - 14.50

piątek

gimnastyka

godz. 10.50 - 11.10