Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas

Jesteśmy grupą 5- latków. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 9 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa, pani Agnieszka i pani Monika.

Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy opowiadań i wierszy, utrwalamy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni. Nakrywamy do stołu i sprzątamy po posiłkach.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, czytamy opowiadania biblijne. Idąc na spacer czasem odwiedzamy Pana Jezusa w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Za jakiś czas sami staniemy się czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w planszówki i rozwiązywać ciekawe zadania.

Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.


Plan dnia

 

 

6.30 – 8.15 - Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne


8.15 – 8.30 - Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania


8.30 – 9.00 - Śniadanie


9.00 – 9.15 - Modlitwa w kaplicy, słuchanie Pisma św.


9.15 – 10.15 - Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę


10.15 – 10.30 - Drugie śniadanie


10.30 – 11.50 - Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne


11.50 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu


12.00 – 12.30 - Obiad


12.30 – 13.00 - Odpoczynek


13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, przygotowanie do podwieczorku


15.00 – 15.30 - Podwieczorek


15.30 – 17.00 - Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw

 

Zamierzenia dydaktyczne

 

 

                                                              MAJ 2019

Polska to mój dom

 • Utrwalenie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn)
 • Polskie monety i banknoty – zabawy matematyczne
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast, odszukiwanie miast na mapie Polski, omówienie charakterystyki polskich krajobrazów
 • „Wycieczka po Warszawie” – poszerzanie wiadomości na temat głównych zabytków i atrakcji stolicy
 • Z czego synie Polska? – rozbudzanie dumy z bycia Polakiem
 • Wprowadzenie litery J,j, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej, zabawy utrwalające poznane dotychczas litery, czytanie oraz tworzenie prostych wyrazów

Wrażenia i uczucia

 • Co to są emocje?- rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych osób, rozmowa na temat emocji, mapa myśli, zabawy dramowe, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie empatii
 • Doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego
 • Ćwiczenia we właściwym rozpoznawaniu stron własnego ciała, określania kierunków na kartce papieru i położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych – ważenie, dzielenie po kilka i dzielenie po równo
 • Wspólne wypełnianie diagramu - rozwijanie umiejętności głoskowania

Święto Mamy i Taty

 • Poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez rodziców
 • „Jak mogę pomóc mamie?”- uwrażliwianie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu, wzbudzanie szacunku do rodziców
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na dany temat
 • Zaznajomienie z terminami adopcja i dom dziecka, uwrażliwienie na los innych
 • Moja rodzina – zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętność przeliczania, porównywania liczb, poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny
 • Kształtowanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej podczas wykonywania prac plastycznych, stwarzanie okazji do czerpania radości z samodzielnego przygotowywania upominków i obdarowywania nimi rodziców
 • Udział w przedstawieniu dla Mamy i Taty – rozwijanie zdolności aktorskich, kształtowanie pewności siebie i budzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci słownej i muzycznej, wdrażanie do współdziałania w grupie podczas odtwarzania ról w inscenizacji

W krainie muzyki

 • Jakie znasz instrumenty? – prezentacja instrumentów muzycznych współczesnych i dawnych, doskonalenie umiejętności klasyfikacji w kartach pracy
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach
 • Odczytywanie i kontynuowanie rytmów - pojęcia matematyczne
 • Poznanie wyglądu i wartości rytmicznych nut, zapoznanie z pięciolinią, zabawy rytmiczne
 • Analiza słuchowa nazw instrumentów, przeliczanie sylab
 • Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, taneczne improwizacje, określanie tempa i nastroju utworu
 • Zabawa w orkiestrę, granie na instrumentach perkusyjnych do utworu Sway, ćwiczenie reagowania na polecenia
 • Zapoznanie z gitarą, jej budową i brzmieniem, wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary
 • Wprowadzenie litery H,h, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej, zabawy utrwalające poznane dotychczas litery, czytanie oraz tworzenie prostych wyrazów
 • Pogłębianie wiedzy na temat życiorysu i twórczości słynnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina

Działania religijne

 • Modlitwa w kaplicy zakonnej i czytanie Pisma Świętego
 • W maju czcimy Maryję Loretańską, okazujemy miłość Maryi modlitwą
 • Pan Jezus uczy nas jak kochać mamę i tatę
 • Ukazanie cech Matki Bożej z podkreśleniem postawy ufności

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 33,34,35,36, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, zabawy doskonalące równowagę i zwinność, ćwiczenia dużych partii mięśni, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • Marsz z wysokim unoszeniem kolan i bieg zgodnie z wybijanym rytmem
 • Taneczne improwizacje
 • Zabawy z użyciem piłek i woreczków

Opracowała: Ewa Krzywkowska

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.30 -14.00

godz. 14.00 - 14.30

wtorek

szachy (I grupa)

szachy (II grupa)

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.35 - 14.05

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 11.30 - 12.00

godz. 14.00 - 14.30

piątek

 gimnastyka korekcyjna

godz. 11.10 - 11.40