Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To My – grupa 5 – latków. W naszej grupie jest 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców. Naszą wychowawczynią   jest s. Katarzyna. Są też chwile kiedy opiekuje się nami p. Beatka. Powoli przygotowujemy się do szkoły, więc z zainteresowaniem poznajemy otaczający nas świat oraz próbujemy rozwiązywać zagadki z nim związane. Na zajęciach poznajemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy i świetnie się bawimy wykonując zadania na tablicy interaktywnej. Są w nas ogromne pokłady energii, dlatego dużo się ruszamy, konstruujemy i…… śpiewamy.


Plan dnia

 

6.30 – 8.15 – przyprowadzanie dzieci, zabawy swobodne w sali przedszkolnej


8.15 – 8.30 – poranna gimnastyka


8.30 – 9.00 – śniadanie, toaleta


9.00 – 9.30 – zajęcia dydaktyczne I


9.30 – 10.10 – zabawy swobodne/zabawy grupowe


10.10 – 10.30 – II śniadanie


10.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne II


11.00 – 12.00 – modlitwa w kaplicy, spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw


12.00 – 12.30 – obiad


12.30 – 13.00 – odpoczynek / słuchowiska, wspólne czytanie książek/


13.00 – 14.30 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne


14.30 – 15.00 – podwieczorek


15.00 – 17.00 – odbiór dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu

 

Zamierzenia dydaktyczne

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GRUPIE 5- LATKÓW NA MARZEC 2020

na podstawie programu „Nowa Trampolina pięciolatka”

 

 

Tydzień 1: Kolorowy świat

 • Rozpoznaje wielką literę S
 • Rozumie zjawisko następstwa pór roku.
 • Posługuje się nazwami dni tygodnia i pór roku.
 • Dokonuje analizy i syntezy wyrazów (wyróżnia głoski i sylaby w prostych wyrazach).
 • Jest sprawne manualnie. Rozwija sprawność grafomotoryczną. Rysuje po śladzie.
 • Reguluje oddech.

Tydzień 2: Muzyka wokół nas                  

 • Interpretuje muzykę podczas tańca i zabaw ruchowych.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa poznane piosenki.
 • Ubiera się stosownie do pogody.
 • Rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
 • Wyraża swoje emocje w pracach plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych – rysuje, maluje, koloruje, buduje z klocków.

Tydzień 3: Nadchodzi wiosna

 • Rozpoznaje wielką literę Z
 • Wymienia oznaki wiosny w przyrodzie.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Rozpoznaje odgłosy przyrody.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Rozwija logiczne myślenie.

 

Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

 • Rozpoznaje wielką literę Ł
 • Zna kolejne etapy rozwoju rośliny (fasoli).
 • Zakłada proste hodowle roślin.
 • Rozumie znaczenie wody w przyrodzie.
 • Opowiada o tym, co przedstawiono na ilustracji.
 • Współpracuje w zespole. Odczuwa przynależność do grupy.

Edukacja matematyczna:

 • Zna kształt cyfry 7.
 • Klasyfikuje przedmioty.
 • Porównuje wielkość przedmiotów i liczebność zbiorów.
 • Orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru.
 • Przelicza i dodaje elementy.
 • Konstruuje grę matematyczną. Ustala reguły gry.
 • Rozpoznaje układy rytmiczne.

Katecheza:

 • Uczeń Jezusa zabawą i nauką chwali Boga
 • Znamy swoje obowiązki
 • Jezus obdarza ludzi pożywieniem
 • Poznajemy moc Jezusa.Plan zajęć dodatkowych


Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

j. angielski

tańce

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

katecheza

szachy

godz. 13.00 - 13.30

godz/ 13.30 -14.00

środa

j. angielski

tańce

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 12.30 - 13.30

godz. 14.00 - 14.30

piątek

gimnastyka

godz. 11.05 - 11.35