Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To My – grupa 5 – latków. W naszej grupie jest 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców. Naszą wychowawczynią   jest s. Katarzyna. Są też chwile kiedy opiekuje się nami p. Beatka. Powoli przygotowujemy się do szkoły, więc z zainteresowaniem poznajemy otaczający nas świat oraz próbujemy rozwiązywać zagadki z nim związane. Na zajęciach poznajemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy i świetnie się bawimy wykonując zadania na tablicy interaktywnej. Są w nas ogromne pokłady energii, dlatego dużo się ruszamy, konstruujemy i…… śpiewamy.


Plan dnia

 

6.30 – 8.15 – przyprowadzanie dzieci, zabawy swobodne w sali przedszkolnej


8.15 – 8.30 – poranna gimnastyka


8.30 – 9.00 – śniadanie, toaleta


9.00 – 9.30 – zajęcia dydaktyczne I


9.30 – 10.10 – zabawy swobodne/zabawy grupowe


10.10 – 10.30 – II śniadanie


10.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne II


11.00 – 12.00 – modlitwa w kaplicy, spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw


12.00 – 12.30 – obiad


12.30 – 13.00 – odpoczynek / słuchowiska, wspólne czytanie książek/


13.00 – 14.30 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne


14.30 – 15.00 – podwieczorek


15.00 – 17.00 – odbiór dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu

 

Zamierzenia dydaktyczne


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE 5- LATKÓW NA PAŹDZIERNIK 2019 na podstawie programu „Nowa Trampolina pięciolatka”

 

 

Tydzień 1: Zbiory warzyw i owoców

 • Nazywa warzywa i owoce polskie i zagraniczne
 • Wie, na czym polega praca rolnika, sadownika, ogrodnika
 • Nazywa części warzyw i owoców
 • Określa części jadalne warzyw i owoców
 • Wie czym są przetwory i jak się je robi
 • Rozwija logiczne myślenie
 • Doskonali pamięć
 • Rozwija sprawność manualną

Tydzień 2: Ja i moja rodzina

 • Mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad
 • Przelicza elementy
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Rozpoznaje i kontynuuje układy rytmiczne
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny, zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie
 • Wie, jak wyglądają litery: E, I
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Obdarza szacunkiem osoby starsze

Tydzień 3: Bezpieczna droga do przedszkola

 • Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia: zna numery alarmowe i numer 112, umie prosić o pomoc
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe, rozpoznaje światła sygnalizatora
 • Wie, na czym polega praca policjanta
 • Rozwija sprawność manualną
 • Wyraża emocje ruchem
 • Jest sprawne fizycznie: uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

Tydzień 4: Jesień w parku i w ogrodzie

 • Wie, jak wygląda cyfra 2
 • Rozwija logiczne myślenie
 • Wykazuje zainteresowanie przyrodą: zna nazwy niektórych gatunków drzew, nazywa zjawiska atmosferyczne, wymienia cechy jesieni
 • Rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą zmysłu smaku
 • Uczestniczy w przygotowaniu zdrowego deseru

Tydzień 5: Pobaw się ze mną

 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, wykonuje makiety, wykleja, lepi
 • Śpiewa piosenki i rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych
 • Rozwija umiejętności społeczne
 • Kształtuje kreatywność i pobudza wyobraźnię
 • Rozwija sprawność fizyczną

Katecheza:

 • Aniołowie opiekują się nami.
 • Różaniec w naszych rękach.
 • Papież służy Bogu i ludziom.
 • Święty to przyjaciel Boga. Każda parafia ma swojego patrona.


Plan zajęć dodatkowych


Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

j. angielski

tańce

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

katecheza

szachy

godz. 13.00 - 13.30

godz/ 13.30 -14.00

środa

j. angielski

tańce

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 12.30 - 13.30

godz. 14.00 - 14.30

piątek

gimnastyka

godz. 11.05 - 11.35