Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas

Jesteśmy grupą 5- latków. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 11 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa, pani Agnieszka i pani Monika.

Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy opowiadań i wierszy, utrwalamy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni. Nakrywamy do stołu i sprzątamy po posiłkach.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, czytamy opowiadania biblijne. Idąc na spacer czasem odwiedzamy Pana Jezusa w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Za jakiś czas sami staniemy się czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w planszówki i rozwiązywać ciekawe zadania.

Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.


Plan dnia

 

 

6.30 – 8.15 - Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne


8.15 – 8.30 - Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania


8.30 – 9.00 - Śniadanie


9.00 – 9.15 - Modlitwa w kaplicy, słuchanie Pisma św.


9.15 – 10.15 - Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę


10.15 – 10.30 - Drugie śniadanie


10.30 – 11.50 - Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne


11.50 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu


12.00 – 12.30 - Obiad


12.30 – 13.00 - Odpoczynek


13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, przygotowanie do podwieczorku


15.00 – 15.30 - Podwieczorek


15.30 – 17.00 - Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw

 

Zamierzenia dydaktyczne

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LUTY 2019

Temat tygodnia: Bale, bale w karnawale

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału- próby zdefiniowania pojęcia,
 • karnawał w różnych miejscach świata,
 • poszerzanie słownika dzieci o homonimy,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych- taniec z różnych stron świata,
 • wprowadzenie litery n, N,
 • doskonalenie motoryki małej, doskonalenie koordynacji ręka-oko,
 • wprowadzenie liczby 0,
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych – reagowanie na zróżnicowane tempo utworu,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych- przestrzeganie kolejności zakładania poszczególnych części garderoby,
 • rozmowy dotyczące konieczności dokarmiania ptaków zimą,
 • doskonalenie motoryki małej – ćwiczenia w cięciu nożyczkami

 Temat tygodnia: W dawnych czasach

 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii: prezentacja skamielin i szkieletów dinozaurów, praprzodek człowieka,
 • zapoznanie dzieci z informacjami dotyczącymi historii starożytnej: Egipt, Grecja
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • doskonalenie spostrzegania i porównywania,
 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności,
 • wprowadzenie liczby 10 – łączenie grafemu z liczbą elementów, zwrócenie uwagi na parzystość i nieparzystość liczb,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności ruchowej,
 • usprawnianie analizy słuchowej – zabawy logorytmiczne,
 • kształtowanie nawyku zachowania czystości wokół siebie podczas spożywania posiłków,

Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków,
 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni,
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych),
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych,
 • rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia- wprowadzenie litery B, b,
 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów,
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw,
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego

Temat tygodnia: Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat

 • przedstawienie wybranych odkryć i wynalazków: elektryczność, telefon, odkurzacz, pismo/druk, silnik, ogień, koło
 • określanie liczby sylab, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski,
 • rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez zadawanie pytań otwartych,
 • wprowadzenie litery P, p,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów,
 • kształtowanie twórczego myślenia,
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu,
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Działania religijne


1. Jestem dobry dla innych

2.Troszczę się o chorych

3.Pomagam potrzebującym

4.Pocieszam smutnych

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 21 – ćwiczenie dużych partii mięśni.
 • „Koło gimnastyczne” – koci grzbiet, wiatraczki , „Czerwony kapturek”, „Pajacyki”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 22 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawy bieżne z naśladowaniem, zawody w skokach obunóż w dal z miejsca.
 • „Koło gimnastyczne”- bieg, marsz, „Bal przebierańców”, „Kto dalej?”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 23 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa w kole z piłką, doskonalenie rzutu i chwytu.
 •   „Koło gimnastyczne”- podskoki, skłony, „Łap”, „Podaj dalej”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawy ruchowe z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 •   „Koło gimnastyczne” – przysiady, pajacyki, „Rowery”, „Taka gra”.

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.30 -14.00

godz. 14.00 - 14.30

wtorek

szachy (I grupa)

szachy (II grupa)

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.35 - 14.05

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 11.30 - 12.00

godz. 14.00 - 14.30

piątek

 gimnastyka korekcyjna

godz. 11.10 - 11.40