Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas

Jesteśmy grupą 5- latków. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 9 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa, pani Agnieszka i pani Monika.

Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy opowiadań i wierszy, utrwalamy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni. Nakrywamy do stołu i sprzątamy po posiłkach.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, czytamy opowiadania biblijne. Idąc na spacer czasem odwiedzamy Pana Jezusa w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Za jakiś czas sami staniemy się czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w planszówki i rozwiązywać ciekawe zadania.

Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.


Plan dnia

 

 

6.30 – 8.15 - Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne


8.15 – 8.30 - Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania


8.30 – 9.00 - Śniadanie


9.00 – 9.15 - Modlitwa w kaplicy, słuchanie Pisma św.


9.15 – 10.15 - Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę


10.15 – 10.30 - Drugie śniadanie


10.30 – 11.50 - Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne


11.50 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu


12.00 – 12.30 - Obiad


12.30 – 13.00 - Odpoczynek


13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, przygotowanie do podwieczorku


15.00 – 15.30 - Podwieczorek


15.30 – 17.00 - Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw

 

Zamierzenia dydaktyczne


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Czerwiec 2019


Temat tygodnia: Dzień Dziecka

 • uwrażliwienie na innych,
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata,
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie,
 • zaznajomienie dzieci ich prawami,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach,
 • doskonalenie umiejętności czytania dat,
 • ćwiczenie syntezy i analizy sylabowej z utrudnieniami,
 • doskonalenie umiejętności porównywania, rozpoznawania liter oraz sylab zbudowanych z dwóch liter.

 Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania,
 • doskonalenie czytania globalnego,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo,
 • rozbudowywanie słownika,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców,
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli,
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw,
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy,
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy,
 • doskonalenie umiejętności wydłużania głosek w sylabach i wyrazach,
 • kreślenie po śladach poznanych liter dbając o właściwy kierunek kreślenia.

Temat tygodnia: Lato

 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
 • doskonalenie ekspresji twórczej,
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie,
 • doskonalenie ekspresji twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza),
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach,
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące,
 • doskonalenie słuchu fonemowego,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb,
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów,
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • doskonalenie syntezy logotomowo- fonemowej i fonemowo – logotomowej,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania grup literowych o podobnych kształtach.

Temat tygodnia: Wakacje !!!

 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich,
 • doskonalenie ekspresji twórczej,
 • integracja grupy,
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie uważnego słuchania,
 • doskonalenie kreatywnego myślenia,
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji,
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów,
 • kreślenie po śladach poznanych liter, dbanie o właściwy kierunek kreślenia - rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter,
 • doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej.

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 37 – marsz z przysiadami, chodzenie tyłem, reakcja na sygnał.
 •   „Marsz z przysiadami” , „Witajcie plecy”, „Mosty”, „Marsz parami”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 38 – zabawa z pokazywaniem, naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu
 • „Tam w Afryce”, „Gimnastyka ze zwierzętami”, „Rekin”, „Powitanie zwierząt”.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 39 – doskonalenie precyzji ruchów, koordynacji wzrokowo – ruchowej, motoryki dużej i małej.
 • „Marsz z woreczkami”, ”Zabawy ruchowe z piłką”, „Przejdź przez mostek”, „Wiatraczki”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 40 – ćwiczenia gimnastyczne, podążanie za prowadzącym, doskonalenie koordynacji ruchowej.
 • „W górę i w dół” , „Hop, hop”, „Lina”, „Tratwa”, „Gęsiego”.

                                                                                                  Przygotowała

                                                                                                    Agnieszka Zaręba

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.30 -14.00

godz. 14.00 - 14.30

wtorek

szachy (I grupa)

szachy (II grupa)

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.35 - 14.05

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 11.30 - 12.00

godz. 14.00 - 14.30

piątek

 gimnastyka korekcyjna

godz. 11.10 - 11.40