Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To My – grupa 5 – latków. W naszej grupie jest 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców. Naszą wychowawczynią   jest s. Katarzyna. Są też chwile kiedy opiekuje się nami p. Beatka. Powoli przygotowujemy się do szkoły, więc z zainteresowaniem poznajemy otaczający nas świat oraz próbujemy rozwiązywać zagadki z nim związane. Na zajęciach poznajemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy i świetnie się bawimy wykonując zadania na tablicy interaktywnej. Są w nas ogromne pokłady energii, dlatego dużo się ruszamy, konstruujemy i…… śpiewamy.


Plan dnia

 

6.30 – 8.15 – przyprowadzanie dzieci, zabawy swobodne w sali przedszkolnej


8.15 – 8.30 – poranna gimnastyka


8.30 – 9.00 – śniadanie, toaleta


9.00 – 9.30 – zajęcia dydaktyczne I


9.30 – 10.10 – zabawy swobodne/zabawy grupowe


10.10 – 10.30 – II śniadanie


10.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne II


11.00 – 12.00 – modlitwa w kaplicy, spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw


12.00 – 12.30 – obiad


12.30 – 13.00 – odpoczynek / słuchowiska, wspólne czytanie książek/


13.00 – 14.30 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne


14.30 – 15.00 – podwieczorek


15.00 – 17.00 – odbiór dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu

 

Zamierzenia dydaktyczne


 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE 5- LATKÓW NA MAJ 2020 na podstawie programu „Nowa Trampolina pięciolatka”

 

Tydzień 1: Mieszkam w Polsce

 • Zna nazwę swojego kraju i wymienia jego symbole narodowe. Zna nazwę i rolę stolicy kraju.
 • Zna nazwę swojej miejscowości, wskazuje ją na mapie.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. Zna niektóre polskie legendy.
 • Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną.

Tydzień 2: Na wsi

 • Rozpoznaje wiejski krajobraz.
 • Wymienia nazwy zwierząt hodowlanych.
 • Rozumie, dlaczego człowiek hoduje zwierzęta.
 • Łączy zwierzęta młode z ich rodzicami.
 • Wie, na czym polega praca rolnika.
 • Wie, jak nazywają się budynki, w których mieszkają wiejskie zwierzęta.
 • Rozpoznaje wielką literę K

Tydzień 3: W zoo

 • Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych.
 • Rozpoznaje odgłosy zwierząt egzotycznych
 • Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach.
 • Zgodnie współpracuje podczas zabawy i wykonywania prac grupowych.
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, lepi z piasku, rzeźbi z masy solnej, wykleja.

Tydzień 4: Święto Mamy i Taty

 • Zna nazwy zawodów swoich rodziców.
 • Rozpoznaje wielkie litery R
 • Wykonuje portret swoich rodziców oraz laurki dla nich.
 • Odczuwa przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej.
 • Uczestniczy w zabawach gimnastycznych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

Edukacja matematyczna:

 • Zna kształt cyfry 9, 0.
 • Przelicza elementy.
 • Używa liczebników porządkowych..
 • Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Orientuje się w przestrzeni.
 • Łączy obrazki w logiczne pary.
 • Zauważa i kontynuuje rytmy.


Katecheza:

 • Maryja naszą Matką i Królową.
 • Św. Jan Paweł II – 100-lecie urodzin
 • Zesłanie Ducha Świętego.


Plan zajęć dodatkowych


Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

j. angielski

tańce

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

katecheza

szachy

godz. 13.00 - 13.30

godz/ 13.30 -14.00

środa

j. angielski

tańce

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 12.30 - 13.30

godz. 14.00 - 14.30

piątek

gimnastyka

godz. 11.05 - 11.35