Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas

Jesteśmy grupą 5- latków. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 9 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa, pani Agnieszka i pani Monika.

Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy opowiadań i wierszy, utrwalamy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni. Nakrywamy do stołu i sprzątamy po posiłkach.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, czytamy opowiadania biblijne. Idąc na spacer czasem odwiedzamy Pana Jezusa w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Za jakiś czas sami staniemy się czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w planszówki i rozwiązywać ciekawe zadania.

Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.


Plan dnia

 

 

6.30 – 8.15 - Oczekiwanie na dzieci, zabawy swobodne


8.15 – 8.30 - Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania


8.30 – 9.00 - Śniadanie


9.00 – 9.15 - Modlitwa w kaplicy, słuchanie Pisma św.


9.15 – 10.15 - Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę


10.15 – 10.30 - Drugie śniadanie


10.30 – 11.50 - Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne


11.50 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu


12.00 – 12.30 - Obiad


12.30 – 13.00 - Odpoczynek


13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, przygotowanie do podwieczorku


15.00 – 15.30 - Podwieczorek


15.30 – 17.00 - Odbiór dzieci, zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw

 

Zamierzenia dydaktyczne

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GRUPIE 5 LATKÓW

 

Kwiecień 2019

 

Temat tygodnia: Praca rolnika

 

 • doskonalenie umiejętności szeregowania,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu,
 • poznanie różnic między sianem a słomą,
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
 • rozszerzanie słownika dziecka, doskonalenie umiejętności opisu,
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych, ekspresja twórcza,
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych,
 • ćwiczenie syntezy i analizy sylabowej z utrudnieniami,
 • doskonalenie umiejętności porównywania, rozpoznawania i identyfikowania pojedynczych liter oraz sylab zbudowanych z dwóch liter.

 Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę

 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko,
 • wprowadzenie litery Z, z,
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci, wprowadzenie pojęcia recyklingu,
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia,
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń,
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska,
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości,
 • doskonalenie syntezy i analizy fonemowej wyrazów, doskonalenie odczytywania głosek, sylab i wyrazów z ust bez udziału głosu,
 • kreślenie po śladach prostych liter dbając o właściwy kierunek kreślenia.

Temat tygodnia: Wielkanoc

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych,
 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami,
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj, doskonalenie motoryki małej,
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki,
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji,
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy,
 • doskonalenie czytania globalnego,
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych,
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej,
 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów,
 • doskonalenie umiejętności wydłużania głosek w sylabach i wyrazach,
 • doskonalenie syntezy logotomowo- fonemowej i fonemowo – logotomowej.

Temat tygodnia: Tajemnice książek

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • kształtowanie poszanowania dla książek,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wprowadzenie litery F, f,
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • zapoznanie z aspektem monetarnym,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki,
 • kreślenie po śladach poznanych liter, dbanie o właściwy kierunek kreślenia - rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter,
 • synteza i analiza fonemowa wyrazów, rozwijanie sprawności językowych,
 • doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej.


Działania religijne

 •  Razem z Jezusem przeżywam Jego drogę Krzyżową
 • Niedziela Palmowa – Jezus moim Królem
 • Wydarzenia wielkiego czwartku
 • Trwam na modlitwie przy Jego grobie

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 29 - zabawy tradycyjne w kole, zabawy bieżne w parach.
 • „Koło gimnastyczne” – przysiady, pajacyki , „Chodzi lisek koło drogi”, „Pisanki”, „Zadowolony króliczek”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 30 - ćwiczenia dużych grup mięśniowych, równoważne, marsz, zabawy z elementami współzawodnictwa.
 •   „Koło gimnastyczne”- bieg, marsz, „Wyścig raków”, „Przeciąganie liny”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 31 – doskonalenie szybkości, naśladowanie ruchów obrotowych, zabawa orientacyjno – porządkowa.
 •   „Woreczki gimnastyczne”, „Zapamiętaj parę”, „Wiatraczki”
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 32- doskonalenie równowagi, reagowanie na sygnał, zabawa bieżna.
 • „Wąską ścieżką” , „Dzieci i pszczoła”, „Obiegnij swoją parę”.

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.30 -14.00

godz. 14.00 - 14.30

wtorek

szachy (I grupa)

szachy (II grupa)

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

środa

plastyka

j.angielski

taniec

godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.35 - 14.05

czwartek

katecheza

rytmika

godz. 11.30 - 12.00

godz. 14.00 - 14.30

piątek

 gimnastyka korekcyjna

godz. 11.10 - 11.40