Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To My – grupa 5 – latków. W naszej grupie jest 11 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców. Naszą wychowawczynią   jest s. Katarzyna. Są też chwile kiedy opiekuje się nami p. Beatka. Powoli przygotowujemy się do szkoły, więc z zainteresowaniem poznajemy otaczający nas świat oraz próbujemy rozwiązywać zagadki z nim związane. Na zajęciach poznajemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy i świetnie się bawimy wykonując zadania na tablicy interaktywnej. Są w nas ogromne pokłady energii, dlatego dużo się ruszamy, konstruujemy i…… śpiewamy.


Plan dnia

 

6.30 – 8.15 – przyprowadzanie dzieci, zabawy swobodne w sali przedszkolnej


8.15 – 8.30 – poranna gimnastyka


8.30 – 9.00 – śniadanie, toaleta


9.00 – 9.30 – zajęcia dydaktyczne I


9.30 – 10.10 – zabawy swobodne/zabawy grupowe


10.10 – 10.30 – II śniadanie


10.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne II


11.00 – 12.00 – modlitwa w kaplicy, spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw


12.00 – 12.30 – obiad


12.30 – 13.00 – odpoczynek / słuchowiska, wspólne czytanie książek/


13.00 – 14.30 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne


14.30 – 15.00 – podwieczorek


15.00 – 17.00 – odbiór dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu

 

Zamierzenia dydaktyczne


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE 5- LATKÓW

CZERWIEC 2020

 

Tydzień 1: Dzień Dziecka

 • Rozpoznaje wielką literę G
 • Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.
 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Wypowiada się na bliskie mu tematy.
 • Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

Tydzień 2: Świat owadów

 • Rozpoznaje wielką literę H
 • Poznaje świat owadów – wymienia ich nazwy. Wie, jak rozwija się motyl.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.
 • Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki).
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, rzeźbi z piasku, wykleja, koloruje).
 • Śpiewa piosenki i muzykuje razem z innymi dziećmi.

Tydzień 3: Uroki lata

 • Zna następstwo pór roku. Zna zjawiska charakterystyczne dla lata.
 • Wie, jak zachować się podczas burzy.
 • Wie, co to jest tęcza i kiedy powstaje.
 • Rozpoznaje i nazywa różne warzywa. Wie, z czego można zrobić zupę warzywną.
 • Odgrywa proste role.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.

 

Tydzień 4: Wakacje tuż tuż

 • Nazywa różne środki transportu.
 • Wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora).
 • Rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Porusza się zgodnie z rytmem.
 • Współpracuje i bawi się z innymi dziećmi. Odczuwa przynależność do grupy.
 • Szanuje emocje i uczucia innych.

Edukacja matematyczna:

 • Zna kształt liczby 10. Wie, co to jest liczba dwucyfrowa.
 • Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Określa kierunki w przestrzeni.
 • Stosuje liczebniki porządkowe.

Katecheza:

 • Boże Ciało - czcimy Jezusa ukrytego w białym chlebie.
 • Chleb jest darem Boga.
 • Sercem kocham Jezusa.
 • Świeci Piotr i Paweł.


Plan zajęć dodatkowych


Dzień tygodnia

Zajęcie

Godzina

poniedziałek

j. angielski

tańce

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

katecheza

szachy

godz. 13.00 - 13.30

godz/ 13.30 -14.00

środa

j. angielski

tańce

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 12.30 - 13.30

godz. 14.00 - 14.30

piątek

gimnastyka

godz. 11.05 - 11.35