Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To my, najstarsza grupa w przedszkolu – sześciolatki (albo sześcioludki, jak woła na nas s. Barbara). Tworzymy silną, 20-osobową drużynę w składzie 11 chłopaków i 9 dziewczyn pod przewodnictwem wspomnianej siostry i pani Kasi. W tym roku intensywnie przygotowujemy się do szkoły. Utrwalamy znajomość poznanych liter i uczymy się czytać i pisać. Liczymy coraz szybciej i nie straszne dla nas nawet trudniejsze zadania. Poznajemy świat i dużo się ruszamy. A to wszystko przeplatane zabawą i otoczone modlitwą.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15 - przyprowadzanie dzieci; zabawy dowolne

 

8.15 – 8.30 - ćwiczenia poranne, toaleta

 

8.30 – 9.00 - śniadanie, mycie zębów

 

9.00 – 9.30 - zajęcia dydaktyczne I

 

9.30 - 10.15 - zabawy dowolne w sali

 

10.15 – 10.30 - drugie śniadanie,

 

10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne II* lub pobyt na dworze

 

11.00 – 12.15 - spacer lub zabawy na placu zabaw, toaleta

 

12.15 – 12.45 - obiad

 

12.45 – 13.15 - odpoczynek, toaleta

 

13.15 – 13.30 - modlitwa i czytanie Pisma Św. w kaplicy

 

13.30 - 14.00 - zajęcia dydaktyczne II*, zajęcia dodatkowe  lub zabawy dowolne

 

14.00 – 14.30 - zajęcia dodatkowe

 

14.30 – 15.00 - zabawy dowolne, toaleta

 

15.00 – 15.15 - podwieczorek

 

15.15 – 17.00 - zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna, oczekiwanie na rodziców

 

* zajęcia dydaktyczne II będą odbywać się przed lub po obiedzie, zależnie od charakteru popołudniowych zajęć dodatkowych

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy 6-latków

luty 2019 r.

 

Baśnie, bajki i legendy

- rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej

- wzbogacanie słownika czynnego

- ćwiczenia w kreśleniu litery „B”, „b”, wprowadzenie pojęcia „alfabet”,

zapoznanie ze słownikiem ortograficzno-ortofonicznym

- ćwiczenie umiejętności dzielenia zdań na wyrazy

-przypomnienie zasad savoir-vivre’u obowiązujących w teatrze, zabawy teatralne

- poznawanie elementów polskiej kultury przez zapoznanie z niektórymi legendami

 

Bale, bale w karnawale

- integracja grupy

- kształtowanie poczucia rytmu

- doskonalenie rozumienia systemu dziesiętnego; ćwiczenie zapisu cyfry 10

- eksperymenty z kolorami – tworzenie barw pochodnych

- eksperymentowanie z rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem – wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych

- utrwalenie litery „N”, „n” – wyróżnianie jej wśród innych podobnych oraz ćwiczenie umiejętności kreślenia

- ćwiczenia w ślizganiu się przy czytaniu

 

W dawnych czasach

- rozwijanie kompetencji samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenie grafomotoryki

- pogłębianie wiedzy o historii i geografii świata, oraz o zawodach związanych z tymi dziedzinami wiedzy

- zabawy logiczne – tworzenie zagadek

- kształtowanie odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi

- rozwijanie umiejętności ważenia przedmiotów

 

Wynalazki

- rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi

- utrwalenie porządkowego aspektu liczby

- ćwiczenia w wyróżnianiu głosek i liter „P”, „p”, ćwiczenia w rozróżnianiu i pisaniu „p, b, d, g” –   zwrócenie przy tym uwagi na kierunki „w prawo”, „w lewo”, „w dół”, „w górę’

- ćwiczenia słuchu fonematycznego

- ćwiczenia rozwijające myślenie kreatywne, wyobraźnię przestrzenną i umiejętności konstrukcyjne

 

Zabawy ruchowe

- Berek, Na saneczkach- zabawy bieżne

- Gąski, gąski do domu– gra zespołowa

- Praczki– zabawa ruchowa do piosenki

- Skaczące piłki – zabawa z kozłowaniem

- Tor przeszkód

 

Katecheza

- Jezus w pracy swej się trudził, wciąż nauczał, leczył ludzi

- Gdy ktoś cierpi i choruje, to Jezusa potrzebuje

- W Piśmie Świętym Boże słowa, bo to księga wyjątkowa

- Boga tak dobrego mamy, że z Nim co dzień rozmawiamy

 

 

na podstawie programu „Plac zabaw” wyd. WSiP opracowała s. Barbara Jolanta ŁydkowskaPlan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy (I semestr)

szachy ( II semestr)

godz. 14.45 - 15.15

godz. 15.15 - 15.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

 godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.30 - 14.00

godz. 14.00 - 14.30

czwartek

rytmika

godz. 15.10 - 15.40

piątek

gimnastyka

godz. 11.40 - 12.10