Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To my, najstarsza grupa w przedszkolu – sześciolatki (albo sześcioludki, jak woła na nas s. Barbara). Tworzymy silną, 20-osobową drużynę w składzie 11 chłopaków i 9 dziewczyn pod przewodnictwem wspomnianej siostry i pani Kasi. W tym roku intensywnie przygotowujemy się do szkoły. Utrwalamy znajomość poznanych liter i uczymy się czytać i pisać. Liczymy coraz szybciej i nie straszne dla nas nawet trudniejsze zadania. Poznajemy świat i dużo się ruszamy. A to wszystko przeplatane zabawą i otoczone modlitwą.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15 - przyprowadzanie dzieci; zabawy dowolne

 

8.15 – 8.30 - ćwiczenia poranne, toaleta

 

8.30 – 9.00 - śniadanie, mycie zębów

 

9.00 – 9.30 - zajęcia dydaktyczne I

 

9.30 - 10.15 - zabawy dowolne w sali

 

10.15 – 10.30 - drugie śniadanie,

 

10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne II* lub pobyt na dworze

 

11.00 – 12.15 - spacer lub zabawy na placu zabaw, toaleta

 

12.15 – 12.45 - obiad

 

12.45 – 13.15 - odpoczynek, toaleta

 

13.15 – 13.30 - modlitwa i czytanie Pisma Św. w kaplicy

 

13.30 - 14.00 - zajęcia dydaktyczne II*, zajęcia dodatkowe  lub zabawy dowolne

 

14.00 – 14.30 - zajęcia dodatkowe

 

14.30 – 15.00 - zabawy dowolne, toaleta

 

15.00 – 15.15 - podwieczorek

 

15.15 – 17.00 - zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna, oczekiwanie na rodziców

 

* zajęcia dydaktyczne II będą odbywać się przed lub po obiedzie, zależnie od charakteru popołudniowych zajęć dodatkowych

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy 6-latków

kwiecień 2019 r.

 

Praca rolnika

- poznanie pracy rolnika – wiosennych prac polowych, niektórych prac związanych z hodowlą zwierząt

- ćwiczenie umiejętności przeliczania i liczenia z zastosowaniem cyfr i symboli matematycznych

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, oraz

- ćwiczenia dykcyjne w piosenkach o szybkim tempie

- rozwijanie umiejętności układania rytmów wieloelementowych

 

Dbamy o naszą planetę

- wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny

- uwrażliwianie na działania proekologiczne, kształtowanie odpowiedzialności za naszą planetę

- doskonalenie percepcji wzrokowej

- ćwiczenie w klasyfikowaniu

- rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych

- utrwalenie litery „Z”, „z” – wyróżnianie jej wśród innych oraz ćwiczenie umiejętności kreślenia formy pisanej

- ćwiczenia w ślizganiu się przy czytaniu

 

 

Wielkanoc

- utrwalenie wiadomości o elementach tradycji i o symbolach religijnych czasu Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy

- zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionu Kaszub

- wdrażanie do obowiązków domowych – nauka nakrywania do stołu; przypomnienie zasad savoir-vivre’u obowiązujących przy przyjmowaniu gości

- ćwiczenia grafomotoryczne kształtujące precyzję ruchów

- ćwiczenia rozwijające myślenie kreatywne, wyobraźnię przestrzenną i umiejętności konstrukcyjne

 

 

Zabawy ruchowe

- Wiosenny deszczyk – zabawa orientacyjno-porządkowa

- Koniki, Maszyny rolnicze– zabawy bieżne

- Złodziej jajek– gra zespołowa

- Taczki– zabawa ćwicząca siłę obręczy barkowej

- Nie wpadnij do kałuży – zabawa z elementem równowagi

- Rakieta, Króliki – zabawy z elementem skoku

 

Katecheza

- Za złe myśli, słowa, czyny, dziś Jezusa przeprosimy

- Za drogę krzyżową dziękujemy, dla Ciebie, Panie, żyć pragniemy

- Jezusa palmami witamy, wielką radość mu sprawiamy

- Radości nadszedł czas – Jezus żyje pośród nas

 

 

na podstawie programu „Plac zabaw” wyd. WSiP opracowała s. Barbara Jolanta Łydkowska

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy (I semestr)

szachy ( II semestr)

godz. 14.45 - 15.15

godz. 15.15 - 15.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

 godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.30 - 14.00

godz. 14.00 - 14.30

czwartek

rytmika

godz. 15.10 - 15.40

piątek

gimnastyka

godz. 11.40 - 12.10