Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


Jesteśmy grupą 6- latków. Bardzo się lubimy i zgodnie razem bawimy. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 8 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa i pani Monika. Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy i wypowiadamy się na temat opowiadań i wierszy, doskonalimy umiejętność czytania, piszemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, rozmawiamy na temat opowiadań biblijnych.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Niektórzy z nas są już czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w gry planszowe i rozwiązywać ciekawe zadania. Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia,
przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.20

Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę

10.20 – 10.30

Drugie śniadanie

10.30 – 11.50

Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne

11.50 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.00

Odpoczynek, czytanie Pisma Świętego w kaplicy

13.00 – 15.00

Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.30

Podwieczorek

 

15.30 – 17.00

Odbiór dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w grupie 6-latków,

na podstawie programu „Nowa Trampolina sześciolatka”

Wydawnictwo PWN

 

                                                         LISTOPAD 2019

Jesienny deszcz

 • Co robi deszcz ? – rozwijanie słownictwa
 • Prezentacja drukowanej i pisanej litery u, U, budowanie modeli wyrazów z oznaczeniem głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej i głoskowej, pisanie litery u po śladzie, czytanie wyrazów
 • Ćwiczenia w budowaniu zdań, analizy wyrazowej zdania oraz analizy sylabowej i głoskowej wyrazu
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, budowanie prawidłowych wypowiedzi
 • Kiedy wieje wiatr – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, umożliwianie samodzielnego eksperymentowania, wyciągania wniosków, wykonanie prostych doświadczeń polegających na wytworzeniu wiatru za pomocą różnych przedmiotów i urządzeń, określenie roli wiatru w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka

Ciekawe, dlaczego…

 • 11 listopada – hołd dziś Polska składa! – utrwalanie nazw i budzenie szacunku do symboli narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu, przygotowanie przedstawienia patriotycznego dla społeczności przedszkolnej
 • Zapoznanie z mapą Polski, położeniem stolicy, znanych miast polskich, biegiem i nazwą najdłuższej rzeki w Polsce
 • Budzenie zainteresowania historią naszego kraju, przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego, rysowanie jego portretu
 • Pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, poznanie jej struktury, flagi i hymnu
 • Prezentacja drukowanej i pisanej litery y, budowanie modeli wyrazów z oznaczeniem głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej i głoskowej, pisanie litery y po śladzie, odczytywanie wyrazów
 • Zabawy badawcze Jak powstaje cień z wykorzystaniem wiersza D. Gellner – kształtowanie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków, poznanie zjawiska powstawania cienia
 • Wykonywanie prac plastyczno-technicznych (doskonalenie sprawności manualnej)
 • Rozwijanie wrażliwości na otoczenie, poznanie pojęcia recyklingu oraz wpływu działania odpadów na środowisko
 • Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimowym

Mój zwierzak

 • Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim, rozwijanie słownictwa, dostrzeganie korzyści jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • Oglądanie albumów i książek o psach i kotach różnych ras, poznanie ciekawostek na ich temat
 • Pies przyjacielem człowieka – uświadomienie pomocnej roli psa w życiu człowieka, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • Interpretacja wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Rozmowa” – rozwijanie wrażliwości na los porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt, czekających na pomoc w schronisku
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt i chęci niesienia im pomocy
 • Zabawy z glottomatą, dywanikiem glotto i klockami logo przygotowujące do nauki czytania i pisania

Dzień Pluszowego Misia

 • Poznanie historii powstania pluszowego misia, kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek, prezentacja własnego ulubionego misia
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie
 • Wykonanie pracy plastycznej metodą orgiami płaskiego z koła
 • Nauka piosenki na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Naprawimy misia”
 • Pierwsze próby przyszywania guzika – doskonalenie sprawności manualnej
 • Prezentacja drukowanej i pisanej litery m, M, budowanie modeli wyrazów z oznaczeniem głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej i głoskowej, pisanie litery po śladzie, czytanie wyrazów
 • Zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi polarnych i brunatnych, wzbogacanie słownictwa

Pojęcia matematyczne

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji obrazków według określonej kategorii
 • Szacowanie wagi przedmiotów przy pomocy wagi szalkowej i kształtowanie umiejętności ich grupowania według wagi, posługiwanie się pojęciami: cięższy, lżejszy, najcięższy, najlżejszy
 • Tworzenie zbiorów na podstawie wybranej cechy przedmiotu, doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Poznanie historyjki o żarłocznym krokodylu – wprowadzenie znaków matematycznych <,>,=, utrwalanie kształtu cyfr w zakresie 10
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, współdziałanie w zespole

Działania religijne

 • Wspólna modlitwa i czytanie opowiadań biblijnych
 • Katecheza: Naszym zmarłym pomagamy, kiedy modlitwę odmawiamy
 • Świętych kocham i szanuję, ich uczynki naśladuję
 • Bóg mnie życiem obdarował, zawsze będę je szanował
 • To dla Maryi wspaniała nowina, urodzi wkrótce Bożego Syna

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 2-5, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, zabawy doskonalące równowagę i zwinność, ćwiczenia dużych partii mięśni, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe z reagowaniem na umowny sygnał
 • Zabawy skoczne, bieżne i na czworakach
 • Zabawy zręcznościowe z użyciem piłek, szarf i woreczków

Opracowała: Ewa Krzywkowska

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

katecheza

taniec

j. angielski

 godz. 11.30 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy  godz. 13.00 -13.30

środa

 taniec

j. angielski

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 11.00 - 12.00

godz. 15.05 - 15.35

piątek

gimnastyka

godz. 10.00 - 10.30