Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


Jesteśmy grupą 6- latków. Bardzo się lubimy i zgodnie razem bawimy. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 8 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa i pani Monika. Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy i wypowiadamy się na temat opowiadań i wierszy, doskonalimy umiejętność czytania, piszemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, rozmawiamy na temat opowiadań biblijnych.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Niektórzy z nas są już czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w gry planszowe i rozwiązywać ciekawe zadania. Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia,
przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.20

Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę

10.20 – 10.30

Drugie śniadanie

10.30 – 11.50

Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne

11.50 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.00

Odpoczynek, czytanie Pisma Świętego w kaplicy

13.00 – 15.00

Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.30

Podwieczorek

 

15.30 – 17.00

Odbiór dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 


 

Zamierzenia dydaktyczne


Grudzień 2019


LISTY DO MIKOŁAJA

 • Poszerzanie zasobu słownictwa i wzbogacanie o otaczającym świecie
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania tekstu literackiego
 • Poznanie postaci Św. Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami
 • Poprawne budowanie zdań w czasie przeszłym i przyszłym
 • Uwrażliwianie na los zwierząt w zimowych warunkach
 • Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania, pamięci
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia

ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIE

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i płynności ruchów ciała
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • Kształtowanie umiejętności społecznych: empatii, dostrzegania potrzeb innych
 • Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z literaturą
 • Utrwalanie znajomości bajek
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli graficznych

ŚLADY NA ŚNIEGU

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie zjawisk atmosferycznych: szron, mróz, śnieg, mgła
 • Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy
 • Poznanie kształtu litery 'P', 'p', drukowanej i pisanej
 • Poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków i roślin
 • Doskonalenie spostrzegawczości

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie Świąt Bożego Narodzenia
 • Poznanie świątecznych tradycji i zwyczajów- Wigilia, ubieranie choinki, opłatek, pierwsza gwiazdka
 • Rozwijanie słownictwa związanego ze świętami
 • Wdrażanie do odgrywania scenek
 • Utrwalenie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
 • Doskonalenie sprawności rąk – różne prace plastyczne

Zajęcia matematyczne:

 • Kształtowanie pojęcia liczby 3, poznanie cyfry 3
 • Utrwalanie znajomości cyfr: 1, 2
 • Wykorzystywanie liczebników głównych i porządkowy
 • Utrwalanie pojęcia para
 • Wyodrębnianie kształtu i nazywanie figur geometrycznych
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Doskonalenie wyobraźni przestrzennej

Działania religijne:

 • Katecheza: Wprowadzenie do uroczystości Matki Bożej Loretańskiej
 • Jestem Św. Mikołajem i prezenty wszystkim daje
 • Moje serce się raduje, bo Jezusa oczekuje
 • Gdy opłatkiem się łamiemy, wszystkim dobrze życzyć chcemy

Zabawy ruchowe

 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych w tym w rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami
 • Wykonywanie różnych form ruchu np. rzutne, skoczne, bieżne
 • Zabawy ruchowe orientacyjno – porządkowe
 • Ćwiczenia gimnastyczne: wyprostne, kształtujące mięśnie tułowia

 

Opracowała: Monika Stasiak

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

katecheza

taniec

j. angielski

 godz. 11.30 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy  godz. 13.00 -13.30

środa

 taniec

j. angielski

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 11.00 - 12.00

godz. 15.05 - 15.35

piątek

gimnastyka

godz. 10.00 - 10.30