Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


Jesteśmy grupą 6- latków. Bardzo się lubimy i zgodnie razem bawimy. W naszej grupie jest 9 dziewczynek i 8 chłopców. Nasze wychowawczynie to pani Ewa i pani Monika. Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy i wypowiadamy się na temat opowiadań i wierszy, doskonalimy umiejętność czytania, piszemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni.

Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, rozmawiamy na temat opowiadań biblijnych.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Niektórzy z nas są już czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w gry planszowe i rozwiązywać ciekawe zadania. Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia,
przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.20

Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę

10.20 – 10.30

Drugie śniadanie

10.30 – 11.50

Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne

11.50 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.00

Odpoczynek, czytanie Pisma Świętego w kaplicy

13.00 – 15.00

Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku

15.00 – 15.30

Podwieczorek

 

15.30 – 17.00

Odbiór dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w grupie 6-latków,

na podstawie programu „ Nowa Trampolina sześciolatka”

Wydawnictwo PWN

 

                                                       PAŹDZIERNIK 2019

JA I MOJA RODZINA

 • Wypowiadanie się na temat rodziny, nazywanie poprawnie jej członków
 • Doskonalenie wypowiadania się na dany temat
 • Utrwalenie litery ‘a’ i ‘A’
 • Utrwalenie schematu postaci człowieka
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Poznanie litery ‘e’ i ‘E’ pisane i drukowanej
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała (prawa, lewa)
 • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej integracji grupy
 • Zajęcia plastyczne: rysowanie rodziny za pomocą kredki ołówkowej

JESIEŃ W PARKU I OGRODZIE

 • Rozpoznawanie kształtu wybranych liści /owoców i nazywanie drzew/krzewów, z których pochodzą
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej: malowanie krajobrazu jesieni różni technikami plastycznymi
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt, które przygotowują się do snu zimowego
 • Rozwijanie percepcji zmysłowej
 • Doskonalenie poczucia rytmu
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także wyrażanie jej za pomocą różnorodnych środków i technik plastycznych
 • Nabieranie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza teren przedszkola
 • Zapoznanie z elementarnymi zasadami ruch drogowego
 • Poznanie znaków drogowych, opisywanie ich znaczenia i rodzajów
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał
 • Zabawa „skojarzenia”- wykorzystanie figur geometrycznych i obrazków związanych z ruchem drogowym
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała – prawo, lewo
 • Zajęcia umuzykalniające – rozwijanie zainteresowań muzyką ludową, rozwijanie percepcji słuchowej

POBAW SIĘ ZE MNĄ

 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania – praca z wierszem „Bajeczka” Doroty Gellner
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz logicznego myślenia
 • Poznanie kształtu litery ‘i’ oraz ‘I’ pisanej i drukowanej
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Zajęcia umuzykalniające: utrwalenie piosenki „Trampolina” – kształtowanie pamięci
 • Zabawa „Głuchy telefon” – rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi
 • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi i logicznego myślenia

Zajęcia matematyczne:

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji - tworzenie kolekcji
 • Wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała
 • Wprowadzenie cyfry 2
 • Pojęcie liczby 2 – aspekt kardynalny i porządkowy
 • Rozpoznawanie kształtu i nazywanie figur geometrycznych
 • Doskonalenie umiejętności liczenia

Działania religijne:

 • Udział w modlitwie różańcowej, wspólna modlitwa i czytanie opowiadań biblijnych
 • Katecheza: Anioła Stróża muszę mieć koniecznie, kiedy Go słucham czuję się bezpiecznie
 • Gdy różaniec odmawiamy, życie Jezusa przypominamy
 • Jan Paweł II – święty papież z Polski
 • Misjonarz ciężko pracuje, mej pomocy potrzebuje

Zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń porannych, zestaw 1-5
 • Ćwiczenia orientacyjno-porządkowe
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawa „tor przeszkód”
 • Zabawy z piłką – doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

Opracowała: Monika Stasiak


Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

katecheza

taniec

j. angielski

 godz. 11.30 - 12.00

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy  godz. 13.00 -13.30

środa

 taniec

j. angielski

godz. 13.00 -13.30

godz. 13.30 - 14.00

czwartek

plastyka

rytmika

godz. 11.00 - 12.00

godz. 15.05 - 15.35

piątek

gimnastyka

godz. 10.00 - 10.30