Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To my, najstarsza grupa w przedszkolu – sześciolatki (albo sześcioludki, jak woła na nas s. Barbara). Tworzymy silną, 20-osobową drużynę w składzie 11 chłopaków i 9 dziewczyn pod przewodnictwem wspomnianej siostry i pani Kasi. W tym roku intensywnie przygotowujemy się do szkoły. Utrwalamy znajomość poznanych liter i uczymy się czytać i pisać. Liczymy coraz szybciej i nie straszne dla nas nawet trudniejsze zadania. Poznajemy świat i dużo się ruszamy. A to wszystko przeplatane zabawą i otoczone modlitwą.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15 - przyprowadzanie dzieci; zabawy dowolne

 

8.15 – 8.30 - ćwiczenia poranne, toaleta

 

8.30 – 9.00 - śniadanie, mycie zębów

 

9.00 – 9.30 - zajęcia dydaktyczne I

 

9.30 - 10.15 - zabawy dowolne w sali

 

10.15 – 10.30 - drugie śniadanie,

 

10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne II* lub pobyt na dworze

 

11.00 – 12.15 - spacer lub zabawy na placu zabaw, toaleta

 

12.15 – 12.45 - obiad

 

12.45 – 13.15 - odpoczynek, toaleta

 

13.15 – 13.30 - modlitwa i czytanie Pisma Św. w kaplicy

 

13.30 - 14.00 - zajęcia dydaktyczne II*, zajęcia dodatkowe  lub zabawy dowolne

 

14.00 – 14.30 - zajęcia dodatkowe

 

14.30 – 15.00 - zabawy dowolne, toaleta

 

15.00 – 15.15 - podwieczorek

 

15.15 – 17.00 - zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna, oczekiwanie na rodziców

 

* zajęcia dydaktyczne II będą odbywać się przed lub po obiedzie, zależnie od charakteru popołudniowych zajęć dodatkowych

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

 

MAJ 2019

 

Temat tygodnia: Polska to mój dom

 • Mazurek Dąbrowskiego -utrwalenie informacji o hymnie narodowym.
 • Poszerzanie informacji o polskich symbolach narodowych, utrwalenie nazw miejsc charakterystycznych dla stolicy, rozwijanie zainteresowania zabytkami stolicy.
 • Rozwijanie słuchu fonetycznego, doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji ruchem, rozwijanie pamięci ruchowej, doskonalenie sprawności fizycznej.
 • Utrwalenie nazw miast leżących nad Wisłą , ćwiczenie sprawności językowej.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się, korzystania z różnorodnych rozwiązań poligraficznych.
 • Zapoznanie z różnorodnymi strojami regionalnymi, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, utrwalenie pisowni litery J,i, ćwiczenia w czytaniu techniką " ślizgania się".
 • Doskonalenie umiejętności zapisywania działań arytmetycznych w dostępny sposób, utrwalenie kształtu cyfr.

Temat tygodnia: Wrażenia i uczucia

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem, doskonalenie umiejętności odtwarzania mimiki, utrwalenie informacji dotyczących rozpoznawania emocji innych.
 • Rozwijanie wyobraźni, wyrażanie środkami plastycznymi wysłuchanego utworu.
 • Ćwiczenia prawidłowego chwytu pisarskiego oraz sprawności grafomotorycznej.
 • Poszerzanie słownika czynnego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie wrażliwości, rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz świadomości własnych emocji, stanów uczuciowych ( kontrolowanie własnych stanów emocjonalnych)
 • Zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt i piękno przyrody.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie pamięci słuchowej.
 • Doskonalenie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania swoich myśli gestem, odróżniania fikcji od rzeczywistości.

 

Temat tygodnia: Święto mamy i taty

 • Doskonalenie orientacji w schemacie swojego ciała, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania liter, czytania prostych wyrazów.
 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy, przełamywanie lęków podczas występów publicznych.
 • Poszerzanie słownika czynnego o określenia związane z rodziną.
 • Doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, doskonalenie sprawności motoryki małej.

 

Temat tygodnia: W krainie muzyki

 • Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.
 • Ćwiczenie umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów,
 • Litera H,h - ćwiczenia w wyróżnianiu głoski w nagłosie i wygłosie, kreślenie litery po śladzie i samodzielnie.
 • Doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się w takt muzyki.
 • Wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawę.
 • Doskonalenie umiejętności wyodrębniania dźwięków z tła, doskonalenie percepcji słuchowej.

 

Religijne:

 • Dobry Jezu ,Ciebie kocham, miłosierdziu Twemu ufam.
 • Pamiętamy ważne słowa: Maryja to Polski Królowa.
 • Za rodziców dziękujemy, zawsze im pomagać chcemy.
 • Kościół często odwiedzamy, bo w Nim Boga spotykamy.

Zabawy ruchowe:

 • Biało-czerwoni - zabawy ruchowe z piłką.
 • Zwiedzamy Polskę -zabawa orientacyjno - porządkowa.
 • Start -meta -zabawa ruchowa ćwicząca szybką reakcję na sygnał dźwiękowy.


opracowała Katarzyna Andrzejak, na podstawie programu „Plac Zabaw"

 

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy (I semestr)

szachy ( II semestr)

godz. 14.45 - 15.15

godz. 15.15 - 15.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

 godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.30 - 14.00

godz. 14.00 - 14.30

czwartek

rytmika

godz. 15.10 - 15.40

piątek

gimnastyka

godz. 11.40 - 12.10