Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

O nas


To my, najstarsza grupa w przedszkolu – sześciolatki (albo sześcioludki, jak woła na nas s. Barbara). Tworzymy silną, 20-osobową drużynę w składzie 11 chłopaków i 9 dziewczyn pod przewodnictwem wspomnianej siostry i pani Kasi. W tym roku intensywnie przygotowujemy się do szkoły. Utrwalamy znajomość poznanych liter i uczymy się czytać i pisać. Liczymy coraz szybciej i nie straszne dla nas nawet trudniejsze zadania. Poznajemy świat i dużo się ruszamy. A to wszystko przeplatane zabawą i otoczone modlitwą.

 

Plan dnia

 

6.30 – 8.15 - przyprowadzanie dzieci; zabawy dowolne

 

8.15 – 8.30 - ćwiczenia poranne, toaleta

 

8.30 – 9.00 - śniadanie, mycie zębów

 

9.00 – 9.30 - zajęcia dydaktyczne I

 

9.30 - 10.15 - zabawy dowolne w sali

 

10.15 – 10.30 - drugie śniadanie,

 

10.30 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne II* lub pobyt na dworze

 

11.00 – 12.15 - spacer lub zabawy na placu zabaw, toaleta

 

12.15 – 12.45 - obiad

 

12.45 – 13.15 - odpoczynek, toaleta

 

13.15 – 13.30 - modlitwa i czytanie Pisma Św. w kaplicy

 

13.30 - 14.00 - zajęcia dydaktyczne II*, zajęcia dodatkowe  lub zabawy dowolne

 

14.00 – 14.30 - zajęcia dodatkowe

 

14.30 – 15.00 - zabawy dowolne, toaleta

 

15.00 – 15.15 - podwieczorek

 

15.15 – 17.00 - zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, praca indywidualna, oczekiwanie na rodziców

 

* zajęcia dydaktyczne II będą odbywać się przed lub po obiedzie, zależnie od charakteru popołudniowych zajęć dodatkowych

 


 

Zamierzenia dydaktyczne

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

czerwiec 2019 r.


Zwierzęta duże i małe

- wzbogacenie wiedzy o świecie zwierząt, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- poszerzanie słownictwa o związki frazeologiczne zawierające nazwy zwierząt

- rozróżnianie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba głoska

- wprowadzenie w zasady poprawnej pisowni głosek bezdźwięcznych na końcu wyrazu (kot czy kod?)

- doskonalenie umiejętności odejmowania i dodawania - zapis z zastosowaniem cyfr i symboli matematycznych

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów

- ćwiczenia w klasyfikowaniu według podanych kategorii

 

Latoi wakacje

-utrwalenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych typowych dla lata

- zapoznawanie z krajobrazem w twórczości malarskiej

- doskonalenie umiejętności opisywania przyrody

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- ćwiczenia grafomotoryczne kształtujące precyzję ruchów

- rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z przyrodą w czasie wakacji

- rozwijanie poczucia rytmu przez taniec

- ćwiczenia w ślizganiu się przy czytaniu

- podsumowanie czasu spędzonego w przedszkolu i pożegnanie z rówieśnikami i wychowawcami

 

 

Zabawy ruchowe

- ćwiczenia ze skakanką

- kształtowanie rzutu i chwytu małej piłki

- Zbijak – zabawa kształtująca celność i zwinność


Katecheza

- Jezus dał Ducha Pocieszyciela, który me serce rozwesela.

- Idzie Jezus razem z nami, w procesji Go uwielbiamy.

- Choć wakacji nadszedł czas, Jezus zawsze czeka nas.

 

 

na podstawie programu „Plac zabaw” wyd. WSiP opracowała s. Barbara Jolanta Łydkowska

Plan zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

taniec

j.angielski

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy (I semestr)

szachy ( II semestr)

godz. 14.45 - 15.15

godz. 15.15 - 15.45

środa

plastyka

j.angielski

taniec

 godz. 11.00 - 12.00

godz. 13.30 - 14.00

godz. 14.00 - 14.30

czwartek

rytmika

godz. 15.10 - 15.40

piątek

gimnastyka

godz. 11.40 - 12.10