Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Kronika przedszkolna 2013/2014

Zakończenie roku przedszkolnego.

Dnia 27 czerwca 2014 r. dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział we Mszy świętej z okazji zakończenia roku przedszkolnego. Eucharystii odprawionej w kościele parafialnym przewodniczył ks. Andrzej Chibowski. Dziękowaliśmy Panu Bogu za cały miniony rok i prosiliśmy o błogosławieństwo na czas nadchodzących wakacji. Po Mszy świętej dzieci spotkały się w swoich salach na uroczystym rozdaniu dyplomów i upominków.

Zobacz fotografie

Warsztaty biblijne pt. „Wesele w  Kanie Galilejskiej”.

Dnia 24 czerwca 2014 r. dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztatach biblijnych prowadzonych przez pana Roberta. Tego dnia sala przedszkolna zamieniła się w salę weselną. Wszyscy zostali porwani w rytm skocznej muzyki, aby śpiewem i tańcem uwielbiać i wychwalać Pana Boga. Na zakończenie odbyła się prawdziwa uczta królewska - razem z aniołami i świętymi w Niebie.

Zobacz fotografie

Konkurs recytatorski „ Wiersze Jana Brzechwy”.

W dniach 16 - 17 czerwca 2014 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski. Celem konkursu było: uwrażliwienie na piękno poezji, popularyzacja literatury dziecięcej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci oraz wyzwalanie u nich naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji. Do konkursu przystąpiło 43 dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Jury podczas oceny wzięło pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny przekazu. Wybór laureatów nie należał do łatwych, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie.

Zobacz fotografie

Występ rodziców dla dzieci.

Dnia 14 czerwca 2014 r. z okazji Dnia Dziecka rodzice sprawili bardzo miły prezent dla wszystkich dzieci w przedszkolu - wystawili przedstawienie teatralne pt.„Kopciuszek". Wspaniała obsada, barwne stroje, a przede wszystkim rewelacyjna gra aktorów sprawiła, że spektakl odniósł wielki sukces. Mali widzowie wyrazili swoją wdzięczność uśmiechem i gromkimi brawami. Z całego serca dziękujemy rodzicom za trud przygotowania, za wielkie zaangażowanie i otwarte serce.

Zobacz fotografie

Pokaz Taneczny.

W dniach 10 - 11 czerwca 2014 r. dzieci, uczęszczające na zajęcia taneczne zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności. Każda z grup wykonała po kilka układów tanecznych. Przedszkolaki przez cały rok wytrwale doskonaliły i rozwijały swoje taneczne zdolności pod czujnym okiem pana Piotra, instruktora tańca. Goście byli bardzo mile zaskoczeni osiągniętymi efektami i nagrodzili dzieci gromkimi brawami. Dziękujemy panu Piotrowi za wytrwałą pracę oraz pani Iwonie za pięknie uszyte stroje.

Zobacz fotografie