Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Kronika przedszkolna 2013/2014

Konkurs recytatorski „ Wiersze Jana Brzechwy”.

W dniach 16 - 17 czerwca 2014 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski. Celem konkursu było: uwrażliwienie na piękno poezji, popularyzacja literatury dziecięcej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci oraz wyzwalanie u nich naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji. Do konkursu przystąpiło 43 dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Jury podczas oceny wzięło pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny przekazu. Wybór laureatów nie należał do łatwych, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie.