Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Kronika przedszkolna 2013/2014

Nowe urządzenia zabawowe na przedszkolnym placu zabaw

Dnia 19 marca 2014 r. na naszym przedszkolnym placu zabaw zostały zamontowane dwa urządzenia zabawowe - samochód Turbo oraz leśna chatka. Dzieci z dużą radością i zadowoleniem korzystały z nowych form zabawy.
Producentem tych wspaniałych urządzeń zabawowych jest Buglo, który posiada nowoczesną stylistykę i innowacyjne rozwiązania techniczne. Z serca dziękujemy Panu Mariuszowi Tomsa za dobrą współpracę oraz pomoc merytoryczną.

Zobacz fotografie

Spotkanie z pilotem samolotu

Dnia 13 marca 2014 r. w przedszkolu gościliśmy Pana pilota. Dzieci mogły przenieść się wyobraźnią w przestrzeń powietrzną, zobaczyć ziemię z lotu ptaka oraz różne rodzaje samolotów. Zajrzały także do wnętrza kabiny pilota i dowiedziały się, między innymi, że mikrofon jest bardzo ważny, aby kontaktować się np. z wieżą. Po spotkaniu niektóre przedszkolaki stwierdziły, że chciałyby w przyszłości zostać pilotem.

Zobacz fotografie

Spotkanie z pielęgniarką

Dnia 11 marca 2014 r. w związku realizacją tematów związanych z edukacją zdrowotną, przedszkole odwiedziła Pani pielęgniarka. Zaproszony gość wspólnie z dziećmi uczestniczył w zajęciach, podczas których próbowano sobie odpowiedzieć na pytanie, jak powinno się dbać o zdrowie. Następnie pani pielęgniarka opowiedziała o swojej pracy, pokazała akcesoria związane z zawodem pielęgniarki i lekarza oraz zachęcała do wyboru tego szlachetnego zawodu. Swoją postawą pełną ciepła, dobroci i delikatności pokazała, jakie cechy powinna posiadać osoba, która pracuje, służąc drugiemu człowiekowi.

Zobacz fotografie

Warsztaty biblijne pt.: „O zbawieniu świata”

Dnia 10 marca 2014 r. odbyły się warsztaty biblijne prowadzone przez Jasia Pociechę. Dzieci w formie pantomimy opowiedziały rodzicom historię zbawienia świata i z przejęciem wcieliły się w role: Pana Jezusa, Apostołów, Matki Bożej i inne. Mogliśmy zobaczyć scenę Ostatniej Wieczerzy, Drogę Krzyżową, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W symboliczny sposób zostały ukazane sakramenty święte: chrzest, kapłaństwo, małżeństwo, eucharystia, pokuta oraz namaszczenie chorych. Na zakończenie pantomimy zapłonęły świece został wzniesiony obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

Zobacz fotografie

Spotkanie z leśnikiem

Dnia 13 lutego 2014 r. do naszego przedszkola przybył Pan leśnik z Nadleśnictwa Jabłonna. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z jego pracą. Nasz gość odwiedził wszystkie grupy. Opowiedział o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówił o sadzeniu drzew, ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach, przypomniał jak należy zachowywać się w lesie. Omówione też zostały wybrane gatunki dzikich zwierząt ze wskazaniem sposobu zdobywania przez nie pokarmu oraz dokarmiana ich w czasie zimy. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne pt.: „Mój las”.

Zobacz fotografie