Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Kronika przedszkolna 2013/2014

Koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej pt.: „Rozmowy na cztery głosy”

Dnia 19 września 2013 r. muzycy z Filharmonii Narodowej zaprosili dzieci na koncert edukacyjny pt.: „Rozmowy na cztery głosy”. W programie przedstawiciele różnych rodzin instrumentów (klarnet, skrzypce, wiolonczela, fortepian) rozmawiali ze sobą na dwa, trzy i cztery głosy. Niektóre z tych rozmów przybrały formę opowieści, inne zabrzmiały niczym do tańca, a były również i takie, które ułożyły się w obrazki malowane dźwiękiem. Koncertowi towarzyszył komentarz, który w przystępny sposób wprowadził słuchaczy w świat instrumentów i wykonywanej muzyki.

Zobacz fotografie

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Dnia 18 września 2013 r. najstarsze grupy wybrały się do  Muzeum  Etnograficznego na lekcję muzealną pt.: „Od gliny do garnka” . Na wstępie wysłuchały krótkiej pogadanki o tym, jak w dawnych czasach człowiek wylepiał i wypalał garnki, jak lepił je ręcznie, a jak toczył na kole garncarskim. Na koniec każdy sam ulepił, tak jak najlepiej potrafił  swój garnuszek.

Zobacz fotografie

Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2013/2014

Dnia 13 września 2013 r. uczestniczyliśmy we Mszy Świętej na rozpoczęcie roku przedszkolnego. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za czas wakacji i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo dla dzieci, ich rodzin, sióstr, nauczycieli i wszystkich pracowników naszego przedszkola. 

Zobacz fotografie