Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji 100-lecia objawień fatimskich pt. „Spotkania dzieci z Matką Bożą"

Dnia 29 maja 2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Spotkania dzieci z Matką Bożą". Przygotowując swoje prace, dzieci miały możliwość zapoznania się z historią objawień oraz z orędziem fatimskim. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami: są to rysunki, prace malarskie, wyklejanki z różnych materiałów. Oceniając wysiłki małych artystów brano pod uwagę: wkład pracy dziecka, walory artystyczne, oraz oryginalność pomysłu. Mamy nadzieję, że nasz konkurs ucieszył Najświętszą Maryję Pannę.