Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Wycieczka do gospodarstwa

Dnia 5 czerwca dzieci z grup 5 i 6 – latków udały się na wycieczkę do Klembowa. Przedszkolaki pojechały do p. Romana, który prowadzi tam gospodarstwo rolne. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ogrodniczych (uczyły się sadzić rośliny i je pielęgnować, a także korzystać z narzędzi ogrodniczych), leśnych(poznawały piętra roślinności) oraz gospodarskich, gdzie poznawały zasady hodowli zwierząt oraz miały możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami rzadko spotykanymi w mieście jak, np. owce, barany, kury i koguty czy króliki. Ciekawym momentem pobytu w gospodarstwie Per – Zoo były zawody sportowe oczywiście z wykorzystaniem elementów przyrodniczych jak szyszki, żołędzie czy jajka. Na zakończenie całodniowego aktywnego pobytu na łonie przyrody wzmocniliśmy siły kiełbaskami z ogniska. Dziękujemy serdecznie za zorganizowanie wyjazdu do gospodarstwa oraz ubogacenie wiedzy na temat zwierząt i czynności gospodarskich.