Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

a) opłaty stałej 320 zł, dla rodzeństwa w przedszkolu po 290 zł,
b) opłaty za wyżywienie : 10 zł dziennie za 4 posiłki x liczba dni roboczych w danym miesiącu,
c) opłaty za zajęcia dodatkowe, za zajęcia prowadzone 2 x w tygodniu 25 zł., 1 x w tygodniu 20 zł.
d) jednorazowego wpisowego - 600 zł.
e) jednorazowego ubezpieczenia - 56 zł.

Czesne należy uiszczać do dnia 5-go każdego miesiąca "z góry" na konto placówki.

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek
ul. Ogińskiego 7A, 03-318 Warszawa
Numer rachunku: 49 1500 2080 1220 8001 3203 0000