Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest:


Karta zapisu dziecka do przedszkola

Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  ( załącznik nr 2 wypełnia matka/ opiekun prawny)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  ( załącznik nr 3 wypełnia ojciec/ opiekun prawny)

Zgoda na udział dziecka w wycieczkach

Zgoda na korzystanie z utworu dziecka


 

Dokonując zgłoszenia, rodzice przychodzą do przedszkola z dzieckiem.

Kryteria kwalifikacji dzieci do przedszkola zostały określone w Statucie Przedszkola.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  1. dzieci już uczęszczające do tutejszego przedszkola,
  2. rodzeństwo dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola
  3. dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych
  4. dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół Katolicki.

Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
Decyzje w sprawie przyjęcia na rok następny dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola dyrektor konsultuje z radą pedagogiczną.

Numer telefonu do kontaktu z sprawie zapisu dziecka do przedszkola: 600 296 021


W czasie trwania pandemii koronawirusa, karty zapisu prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.