Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Aktualności i ogłoszenia


- październik - listopad 2018 r.


 

16 października – Dzień Papieski

19 października – koncert edukacyjny

23 października – warsztaty bębniarskie z cyklu „Afrykańskie przygody”

24 października godz. 16.30 - zapraszamy rodziców i dzieci z grupy 3 i 6 latków na wspólną modlitwę różańcową w kaplicy sióstr.

25 października godz. 16.30 - zapraszamy rodziców i dzieci z grupy 4 i 5 latków na wspólną modlitwę różańcową w kaplicy sióstr.

30 października - spotkanie z ratownikiem pierwszej pomocy przedmedycznej

 

9 listopada godz.15.30 - akademia patriotyczna pt. „DZIĘKUJEMY ZA NIEPODKEGŁOŚĆ” przygotowana przez grupę 6-latków.

13 -14 listopada godz. 15.30 - przegląd piosenki religijnej i patriotycznej pt. „TOBIE ŚPIEWAM OJCZYZNO”

 

Regulamin przeglądu piosenki religijnej i patriotycznej pt. „TOBIE ŚPIEWAM OJCZYZNO”

Zapraszamy rodziców, aby przygotowali dzieci do udziału w przeglądzie piosenki religijnej i patriotycznej.

Cele:

- kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne,

- rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej,

- kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę.


Termin i miejsce:

13 listopada godz.15.30, występy dzieci z grupy 3 i 6 latków

14 listopada godz.15.30, występy dzieci z grupy 4 i 5 latków

 

Uczestnicy:
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści lub zespoły wokalne do 5 osób. Każdy z wykonawców/zespołów przygotowuje jeden utwór o treści patriotycznej lub religijno-patriotycznej. Do przeglądu dzieci przygotowują się w domu pod kierunkiem rodziców. Wykonawca/zespół może śpiewać przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym, może też korzystać z podkładów muzycznych. Prosimy, aby uczestnicy byli ubrani w strój ludowy, żołnierski lub galowy.
Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie nauczycielowi grupy karty uczestnictwa – do 5 listopada.  

                                                                                                

Nagrody:

Dla wszystkich uczestników przewidziane są niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy rodziców do towarzyszenia swoim dzieciom.

 

 

23 listopada - warsztaty biblijne pt.: „Spotkanie z Matką Bożą Częstochowską”

26 listopada - spotkanie z nurkiem